Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Etikk og tvang i psykisk helsevern 12. juni 2017

    Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

  • gutt-lekeplass660colourbox Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge 6. juni 2017

    Risikoen for å få rakitt, eller engelsk syke som et også kalles, har gått ned betraktelig blant innvandrerbarn i de siste årene. Norske forskere mener dette kan skyldes tiltak for sikre at alle barn får i seg nok D-vitamin, både fra myndighetene og fra helsearbeidere.

Arrangementer

31. aug. 2017 13:00 - 17:00 , Gamle Festsal, Domus Academica

The Centre for Global Health and the Faculty of Medicine at the UiO invite you to a public seminar to honour the prestigious titles awarded to Dr. Mitike and Dr. Htay.

12. sep. 2017 18:00 - 20:00 , Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.