Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • mammoscreening Die Zeit støtter avvikling av mammografiscreening 22. jan. 2018

    Den tyske avisen «Die Zeit» uttrykker i en større artikkel støtte for Mette Kalagers forskning og lederartikler om mammografiscreening. Avisen anbefaler den neste tyske regjeringen å avskaffe organisert mammografiscreening i Tyskland.

  • cas507 Samarbeidsprosjekt mellom MED og HF får støtte fra CAS 19. okt. 2017

    En internasjonal, tverrfaglig forskergruppe, ledet av forskere fra MED og HF, fikk nylig støtte fra Centre for Advanced Study (CAS) for å forske på «kunnskapsoversettelse».

Arrangementer

1. mars 2018 10:15 , Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities in utero: How can maternal lifestyle modifications protect offspring from later adverse outcomes.

1. mars 2018 13:15 , Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prenatal mercury exposure and associations with birth weight and neurodevelopment in children.