Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Etikk og tvang i psykisk helsevern 12. juni 2017

    Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

  • gutt-lekeplass660colourbox Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge 6. juni 2017

    Risikoen for å få rakitt, eller engelsk syke som et også kalles, har gått ned betraktelig blant innvandrerbarn i de siste årene. Norske forskere mener dette kan skyldes tiltak for sikre at alle barn får i seg nok D-vitamin, både fra myndighetene og fra helsearbeidere.

Arrangementer

26. sep. 2017 10:15 , Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.san. Hilde Solli ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den nye teknologiens betydning for omsorgstjenestenes innhold og for relasjoner mellom brukere/pasienter og helsepersonell».

26. sep. 2017 13:15 , Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.san. Hilde Solli ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare.»