Aktuelle forskningssaker - Side 2

Sykepleier med PC
Publisert 1. des. 2014 09:01

Etter at kommunene innførte e-meldinger, kommuniserer leger, hjemmesykepleiere og sykehus både mer og bedre med hverandre.

Publisert 7. okt. 2014 08:28

Vi må utvikle nye metoder for å bedre folkehelsa i fattige land.

Publisert 12. juni 2014 10:46

Professor Johanne Sundby har vært en initiativtager til den første forskningen om kvinnelig omskjæring i Norge. Hennes forskning har vært en del av grunnlaget i en ny rapport utført av FAFO.

Publisert 10. juni 2014 10:14

Pleietrengende eldre må forholde seg til langt flere ansatte i hjemmetjenesten enn det som er faglig anbefalt. Pasientene klager ikke, i motsetning til de pårørende.

Professor Bjørn Hofmann
Publisert 3. juni 2014 11:35

Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann er valgt som Harkness-stipendiat og får dermed ett års opphold i USA for å studere overdiagnostikk.

Publisert 22. mai 2014 09:14

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.

Publisert 25. feb. 2014 15:52

Da professor Anners Lerdal jobbet som sykepleier på intensivavdeling opplevde han at nesten alle pasientene var plaget av utmattelse. Han ville finne årsaker og studere konsekvensene av utmattelse for å undersøke hvordan helsearbeidere bør tilnærme seg dette fenomenet.

Publisert 11. feb. 2014 08:06

En fersk rapport setter søkelys på de enorme helseforskjellene i verden. Ofte ser man at helse ignoreres når beslutninger tas i politikkområder utenfor helsesektoren. Helse blir ofret på alteret for økonomisk vekst.

Publisert 4. feb. 2014 11:17

Professor Tone Rustøen startet med å forske på livskvalitet og håp. Så ble hun interessert i pasientenes smerter og forsker nå på symptomer og symptomlindring.

Publisert 31. jan. 2014 11:23

Kvinner som har gjennomgått fedmekirurgi savner oppfølging fra psykolog. Uforutsette problemer krever tettere individuell veiledning.

Publisert 3. des. 2013 13:52

Forskere fra Norge og Burkina Faso presenterte resultater fra tre års interdisiplinær forskning på en stor konferanse i november. Leger, forskere og politikere fra Burkina Faso diskuterte kvinners sosiale realiteter og helsepolitiske aspekter knyttet til utrygg abort.

Publisert 2. okt. 2013 15:07

Fra et av delprosjektene i FYSIOPRIM har det kommet viktig kunnskap om at personer med artrose ikke får den behandlingen de skal ha.

Publisert 2. okt. 2013 12:07

Ansatte ved sykehjem ser seg ofte nødt til å bruke tvang overfor de eldre, både for å beskytte pasienten, seg selv, og de andre beboerne. Lovverket er i utakt med virkeligheten, derfor brytes loven ofte. Det viser en studie Reidar Pedersen og medarbeidere har gjort, der 65 sykehjemsansatte er intervjuet.

Publisert 26. juni 2013 13:02

Et eget e-læringskurs i avansert geriatrisk sykepleie er på plass. Nå skal studentene komme tett på klinisk praksis - allerede før de møter pasientene.

Publisert 26. juni 2013 11:33

Victoria Telle Hjellset fikk premien for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2012 fra Kunnskap Oslo 20. juni 2013.

Publisert 4. feb. 2013 14:52

Er makt alltid et onde vi må minimere, eller kan det være et middel som gjør at en pleietrengende pasient får den daglige hjelpen som trengs?

Publisert 14. des. 2012 09:40

Svake norskkunnskaper kobles til overvekt. Bedre norsk i innvandrergrupper kan spare helsekroner og styrke folkehelsen.

Publisert 29. nov. 2012 13:12

Ny satsing vil heve kvaliteten på allmennmedisinsk forskning i Norge. Arbeidet blir satt i gang i løpet av 2013.

Publisert 9. nov. 2012 11:18

De spiser for mye fet mat og usunne karbohydrater. Risikoen for alvorlig sykdom øker hos innvandrere fra Sør-Asia, fordi de etablerer et usunt kosthold i Norge. Det viser nye analyser i en oppsummering fra forskere ved Institutt for helse og samfunn.

Publisert 25. okt. 2012 18:52

Mellomledere ved sykehus i endring kan forebygge sykefravær ved å følge opp hvordan ansatte løser arbeidsoppgaver og kombinere støttende atferd med å ta opp problemer.

Publisert 9. okt. 2012 16:25

Noen av metodene som benyttes i helseøkonomisk evaluering er ikke valide nok.

Publisert 25. juni 2012 10:34

Ny forskning viser at eldre med nedsatt funksjonsevne blir rehabilitert raskere og bedre ved egne rehabiliteringsenheter enn på sykehjem. Dette bør få konsekvenser for hvordan kommunene organiserer rehabiliteringstilbudet.

Publisert 8. juni 2012 13:45

21.-22.mai ble det arrangert 14. nasjonale helseøkonomikonferanse ved Sundvolden hotel. Her finner du noen av foredragene som pdf.

Publisert 1. juni 2012 09:08

170 millioner barn i verden når aldri sitt fysiske eller mentale potensial. Årsaken er underernæring.

Publisert 30. apr. 2012 14:12

En ny norsk studie viser ingen sammenheng mellom hjertefeil hos fosteret og bruk av erytromycin i svangerskapets første trimester.