Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 1. mars 2012 15:16

Omfanget av uheldig legemiddelbruk hos eldre er så stort at det kan karakteriseres som en moderne epidemi, ifølge forsker.

Publisert 8. feb. 2012 08:59

Hvor ofte fastlegen din henviser til en spesialist, sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på helsetjenesten du mottar.

Publisert 2. jan. 2012 14:48

I etikk-komitear kan pårørande og legar saman diskutere om det er best å stoppe eller halde fram livsforlengjande behandling. Ordninga er for lite kjend, beklagar professor i medisinsk etikk.

Publisert 15. des. 2011 10:54

Leger med høyt antall årlige konsultasjoner forskriver antibiotika forholdsvis hyppigere ved ukompliserte luftveisinfeksjoner. Et annet funn er at høyforskrivende leger også skriver ut mer bredspektret antibiotika. Dette forteller en ny artikkel publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy, med Svein Gjelstad som førsteforfatter.