Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 1. mars 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities in utero: How can maternal lifestyle modifications protect offspring from later adverse outcomes.

Tid og sted: 1. mars 2018 13:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prenatal mercury exposure and associations with birth weight and neurodevelopment in children.

Redigering av artikkel
Tid og sted: 8. mars 2018 08:30 - 9. mars 2018 16:00, Gaustad sykehus, Store auditoriet (Tårnbygget), Sognsvannsveien 21, Oslo

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den? På kurset får du råd og veiledning av erfarne redaktører i anerkjente tidsskrifter. Kurset passer både erfarne og blivende vitenskapelige forfattere. 

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:15 - 14. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Tid og sted: 13. mars 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Anne Kveim Lie, lege, idehistoriker og førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.