Disputaser

Kommende 5 dager

19 jan.
Tid og sted: 19. jan. 2018 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

22 jan.
Portrett
Tid og sted: 22. jan. 2018 12:30, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Frequent use of over-the-counter analgesics among adolescents – a warning sign of troubled lives».

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 26. jan. 2018 12:15, Auditoriet øyeavdelingen, Ullevål sykehus 36:

M.Phil. Gonggalanzi ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Aspects of Acute Mountain Sickness among Travellers to Tibet».

Tid og sted: 29. jan. 2018 13:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal health at the margins: From global policies to local realities in rural Nicaragua.