Disputas: Ahmed Madar

Cand.scient. Ahmed Madar ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): What can we do to prevent vitamin D deficiency among risk groups in Norway?

Bedømmelseskomité

Professor Laufey Steingrimsdottir, Agricultural University of Iceland, Island
Professor Trond Markestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Elin Rosvold, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Nafstad, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Haakon E. Meyer, Institutt for almenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Olso

Sammendrag

Det er en svært høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land, og barna deres er utsatt for rakitt (engelsk syke) i løpet av de første leveårene. I Norge forekommer ernæringsbetinget rakitt nesten utelukkende hos barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Vi gjennomførte en intervensjonsstudie blant spedbarn i Oslo med innvandrerbakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Somalia. Helsestasjoner ble randomisert til intervensjon eller kontroll. I intervensjonsgruppen ble det delt ut gratis vitamin D-dråper ved 6 ukerskontroll på helsestasjonene, samt spesiallaget informasjonsmateriell på de ulike språkene. Det ble tatt prøver av barna og deres mødre for å måle 25-hydroksyvitamin D-konsentrasjonene i serum både ved 6 ukers kontroll og 3 måneders kontroll.

Det viste seg at spedbarn som fikk gratis vitamin D-tilskudd og tilpasset informasjon til mødrene fikk en langt større økning i vitamin D-nivået i blodet enn gruppen som fikk ordinær oppfølging. Imidlertid viste det seg at informasjonen som ble gitt ikke hadde noen effekt på mødrenes vitamin D status. I en annen intervensjonsstudie fant vi at et tilskudd av vitamin D gitt som multivitamintablett gav like stor økning i 25-hydroksyvitamin D-nivået i blodet som et tilsvarende tilskudd gitt som fiskeoljekapsel. Økningen var like stor hos studiedeltakere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som hos de med etniske norske bakgrunn. Undersøkelsene bekreftet at vitamin D-mangel hos ikke-vestlige innvandrere er svært vanlig og at vitamin D-tilskudd er spesielt viktig i de første seks månedene hvor fullamming anbefales.

Ut fra våre studier kan vi konkludere med at gratis vitamin D-tilskudd sammen med skreddersydd informasjonsmateriale økte vitamin D-nivået hos spedbarna betraktelig, og at vitamin D-tilskudd virker like godt hos ikke-vestlige innvandrere som hos personer med etnisk norsk bakgrunn dersom man tar det til daglig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 12. nov. 2009 12:12 - Sist endret 4. feb. 2014 09:56