Gjesteforelesninger og seminarer

Kommende

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:00 - 16:00, Universitetet i Oslo

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

Sykepleier, kvinne på eldrehjem og pårørende
Tid og sted: 1. feb. 2018 11:30 - 16:00, Frederik Holsts hus, UiO

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

Tidligere

Eldre mann med høreapparat
Tid og sted: 21. nov. 2017 09:00 - 15:35, UBC Ullevål Stadion - Colosseum

Den årlige konferansen setter fokus på forskning som er relevant for kommunehelsetjenesten. Arrangert av Senter for fagutvikling og forskning - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo sammen med Gruppe for eldreomsorgsforskning - Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Konferansen er gratis, påmelding innen 13. november.

Lege ser på klokke
Tid og sted: 15. juni 2017 16:30 - 18:00, rom 123, Frederik Holsts hus

Arrangement er utsatt til høsten.

Workshopen er et møte mellom tidsforskere, først og fremst fra humaniora og samfunnsvitenskapene, og leger, mellom teoretikere og klinikere - et eksperiment for å finne ut hva vi kan lære av hverandre. Formåler er å forstå tidens rolle i medisinen.

AGS bruker otoskop på eldre pasient
Tid og sted: 12. juni 2017 11:00 - 15:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Aud 7

Hvorfor trenger kommuner og spesialisthelsetjenesten avanserte geriatriske sykepleiere og hvordan kan denne kompetansen brukes best mulig? Helsedirektoratet, kommuner og forskere ved UiO bidrar med ulike perspektiv. Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding innen 6. juni.

portrettmaleri
Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00, Det norske Videnskaps-Akademi

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 10. mars.

screenshot fra app og grønnsaker i bakgrunn
Tid og sted: 22. mars 2017 12:00 - 15:30, Forskningsparken – Toppsenteret

Ny app blir presentert og du får faglig påfyll om utfordringer i helsetjenesten. Hør om erfaringene med brukertester utført i Oslo, Bærum, Drammen og Tvedestrand kommune!  I workshop-delen ønsker vi innspill og erfaringer fra deg som jobber i tjenesten, men også fra aktører som utvikler løsninger som kan forebygge feil- og underernæring.

Tid og sted: 3. mars 2017 12:30 - 15:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, A-blokka

Avdeling for helseøkonomi og helseledelse (HELED), Institutt for helse og samfunn, inviterer til åpent fagseminar i anledning markeringen av 60-årsdagen til professor Terje P. Hagen.

OBS - sted endret!

figur for EBM
Tid og sted: 18. mai 2016 09:00 - 16:00, Stort møterom i Georg Sverdrups hus (UB)

Åpent seminar med Trisha Greenhalgh, John Gabbay og Andree le May, påmelding innen 5. mai.

Tid og sted: 14. mars 2016 09:00 - 14:30, Aud, Frederik Holsts hus

Åpent avslutningsseminar for professor Ida Torunn Bjørk, som går av med pensjon etter 25 år ved UiO. Hennes arbeid har hatt stor betydning for utvikling av kompetanse i praktiske ferdigheter hos sykepleiere i Norden.