Frederik Holst – hvem var han?

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 10. mars.

portrettmaleri

Frederik Holst malt av Wilhelm Peters - Universitetsbiblioteket Oslo

Møteleder

Steinar Westin (NTNU)

Program

09:30 Ole-Petter Ottersen (UiO) Velkommen
09:45 Øivind Larsen (UiO) Frederik Holst – universitetslærer og samfunnsbygger
10:00 Anne Kveim Lie (UiO) Frederik Holst og radesyken
10:30 Christoph Gradmann og Øivind Larsen (UiO) Smitteteoriene, koleraen og Frederik Holst
11:00 Aina Schiøtz (UiB) Frederik Holst og de offentlige legene
11:30 Lunsj  
12:15 Øivind Larsen (UiO) Frederik Holst og fengslene
12:45 Einar Kringlen (UiO) Frederik Holst og psykiatrien
13:15 Gunnar Ridderstrøm (NMBU) Medisinerne og det ytre miljø – bygningsloven av 1827
13:45 Magne Nylenna (FHI) Redaktøren Frederik Holst
14:15 Pause med kaffe og kringle  
14:45 Jacob Bergsland (OUS) Familien Holst
15:15 Kaare R. Norum (UiO) Frederik Holsts etterkommere i norsk forskning
15:45 Øivind Larsen (UiO) Oppsummering
16:00 Avslutning  

Var Frederik Holst opptatt av "alternative fakta"?

I perioden da den store samfunnsmedisiner Frederik Holst gikk på Christiania Kathedralskole mellom 1805 og 1810, dvs. fra han var 14 til han var 19 år gammel, skrev han blant annet den skolestilen som vi ser et utsnitt av på bildet under: "Hvad forstaaes med Løgn? og mon det i noget Tilfælde kan være den oplyste Christen tilladt at lyve? Han fikk karakteren Udmerket godt. Foto: Øivind Larsen

Påmelding

Registrer deg innen 10. mars 2017 ved innbetaling av deltakeravgiften, som inkluderer bespisning, til bankkonto 1121.30.82177 ”Doktorjubileet”. (Husk navn og adresse.) For medlemmer av Det norske medicinske Selskab og for ansatte ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, er avgiften kr. 100,-, for andre kr. 300,-.

Kontakt

Øivind Larsen: oivind.larsen@medisin.uio.no tlf. 415 415 34

Arrangør

Det norske medicinske Selskab og Institutt for helse og samfunn
Publisert 17. jan. 2017 13:49 - Sist endret 7. mars 2017 12:35