Ledelsesperspektiv på avansert geriatrisk sykepleie

Hvorfor trenger kommuner og spesialisthelsetjenesten avanserte geriatriske sykepleiere og hvordan kan denne kompetansen brukes best mulig? Helsedirektoratet, kommuner og forskere ved UiO bidrar med ulike perspektiv. Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding innen 6. juni.

AGS bruker otoskop på eldre pasient

Illustrasjonsbilde: Øystein Horgmo/UiO

Målgruppe

Ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, leger i kommunen, alle som er opptatt av sykepleieutdanning og sykepleiere generelt.

Program

11.00 Velkommen Ragnhild Hellesø, professor og leder av masterprogrammet
11.10 Hvorfor skal det medisinske fakultet ha AGS? Nina Vøllestad, professor og instituttleder ved Helsam
11.30 Kompetanseplanlegging - et ledelsesansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet
11.45 Hvorfor trenger kommunen AGS-kompetansen? Sigfrid Baasland Avdelingsleder for Tildeling, utvikling og innovasjon. Tvedestrand commune
12.15

Lett servering og mingling

 
13.00 AGS i kommunens helseteam – hvordan og hvorfor? Randi Standerholen, Leder for helse og omsorgsetaten, Nord-Odal kommune
13.15 Fylkesmannens rolle og oppgaver, spesielt i forhold til kompetansehevende tiltak Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Hedmark Irene Hanssen
13.45 AGS kompetansens relevans både i kommune- og spesialisthelsetjenesten Professor Marit Kirkevold, Avdelingsleder ASV
14.30 Debatt og avslutning  

Påmelding

Studieprogram

Master i avansert geriatrisk sykepleie

Publisert 8. mai 2017 15:10 - Sist endret 31. mai 2017 15:40