Konferanser

Kommende

Collage med bilder fra helsevesenet
Tid og sted: 5. jan. 2018 08:00 - 15:20, Hotell Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Eldre mann snakker med sykepleier
Tid og sted: 1. feb. 2018 - 2. feb. 2018, UiO

Hold av dagene for workshop og sluttkonferanse for fire år med prosjektet "End-of-life Communication in Nursing Homes – Patient Preferences and Participation". Mer info kommer senere.

Tidligere

sykepleier
Tid og sted: 19. jan. 2017 12:00 - 15:30, Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166

Årlig fagdag ved avdeling for sykepleievitenskap, UiO. Målgruppen er sykepleiere, fagutviklingssykepleiere, høyskolelærere for sykepleiere, sykepleieledere og andre interesserte i ny forskning som har betydning for pasienter, helsetjenesten og utdanningen.

Utsikt
Tid og sted: 16. jan. 2017 09:00 - 17. jan. 2017 17:00, Soria Moria

Pasientmedvirkning og digital revolusjon, nye utfordringer  for forholdet mellom lege og pasient?

Klinisk emnekurs.

Tid og sted: 6. jan. 2017 08:30 - 15:40, Hotell Bristol, Oslo

Kvalitet blir belyst fra flere ståsted: Innovasjon, pasientsikkerhet, value based health care og kvalitet sett med nye øyne. Digitalisering - hvilke endringer og paradigmeskrifte har det gitt oss? Hvilke muligheter har åpnet seg og hvilke ser vi komme? Hvilke utfordringer?