Konferanser

Kommende

Eldre mann snakker med sykepleier
Tid og sted: 2. feb. 2018 08:45 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Blindern

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:15 - 14. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Tidligere

Utsikt
Tid og sted: 15. jan. 2018 09:00 - 16. jan. 2018 16:30, Soria Moria

Legen som sakkyndig.

Dobbeltrollen som behandler og sakkyndig

Collage med bilder fra helsevesenet
Tid og sted: 5. jan. 2018 08:00 - 15:20, Hotell Bristol, Oslo

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

sykepleier
Tid og sted: 19. jan. 2017 12:00 - 15:30, Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166

Årlig fagdag ved avdeling for sykepleievitenskap, UiO. Målgruppen er sykepleiere, fagutviklingssykepleiere, høyskolelærere for sykepleiere, sykepleieledere og andre interesserte i ny forskning som har betydning for pasienter, helsetjenesten og utdanningen.

Utsikt
Tid og sted: 16. jan. 2017 09:00 - 17. jan. 2017 17:00, Soria Moria

Pasientmedvirkning og digital revolusjon, nye utfordringer  for forholdet mellom lege og pasient?

Klinisk emnekurs.

Tid og sted: 6. jan. 2017 08:30 - 15:40, Hotell Bristol, Oslo

Kvalitet blir belyst fra flere ståsted: Innovasjon, pasientsikkerhet, value based health care og kvalitet sett med nye øyne. Digitalisering - hvilke endringer og paradigmeskrifte har det gitt oss? Hvilke muligheter har åpnet seg og hvilke ser vi komme? Hvilke utfordringer?