Forhåndssamtaler i sykehjem

Hold av dagene for workshop og sluttkonferanse for fire år med prosjektet "End-of-life Communication in Nursing Homes – Patient Preferences and Participation". Mer info kommer senere.

Eldre mann snakker med sykepleier

Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO

Vi har kartlagt og undersøkt erfaringer med forhåndssamtaler på norske sykehjem, og samtidig utviklet, implementert og evaluert en veileder for slike samtaler på sykehjem.

Les prosjektpresentasjon.

Nasjonal forskerworkshop 1. februar

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

Konferanse 2. februar

Sluttkonferanse som er åpen for alle som er interessert i pasientmedvirkning, gode beslutningsprosesser, og omsorg ved livets slutt. Hvor går veien videre for forhåndssamtaler?

Følg konferansen via Facebook.

Kontakt

Publisert 29. juni 2017 10:46 - Sist endret 29. juni 2017 11:08