2016

Tidligere

Tid: 15. des. 2016 10:00 - 12:00

Hensikten med web-seminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Videre er hensikten å få erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning) og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Web-seminarene er obligatoriske for forskerskolestudentene.

 

Tid og sted: 10. okt. 2016 - 12. okt. 2016, Lysebu

Oppstart av skolen og første obligatoriske kurs for studenter. Parallelt vil det bli en samling for veiledere.