English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

Neste søknadsfrist er 25.mai 2018.

Kontakt oss

Kurs og seminarer

5. feb. 2018 - 6. feb. 2018 , Det norske institutt i Roma
9. apr. 2018 - 11. apr. 2018 , Hotel Ørnen, Bergen
18. sep. 2018 - 20. sep. 2018

Forskerprofiler

  • fiske-web Mari Fiske

    Formålet med studien er å bidra til økt oppmerksomhet på, og kunnskap om, underernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie

  • husabo-web Gunnar Husabø

    Prosjektet har som mål å evaluere om dei landsomfattande tilsyna med behandling av blodforgifting i sjukehus kan avdekke svikt i tenestene, om dei bidrar til forbetring når det er nødvendig. og korleis tilsyn kan bidra til betre tenester.

NAFALM-nytt