NAFALM-nytt - Side 3

Publisert 29. okt. 2013 15:31

Vellykket oppstart av Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Publisert 28. okt. 2013 07:04
Publisert 15. okt. 2013 13:43
Publisert 11. okt. 2013 12:10

På mandag går startskuddet for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin!

Publisert 13. aug. 2013 16:48

Holgeir Skjeie, fastlege i Kristiansand og stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, universitetet i Oslo, har fått publisert en kommentarartikkel i et engelskspråklig akupunkturtidskrift i Kina, det Shanghai-baserte Journal of Acupuncture and Tuina science.  Artikkelen er basert på et foredrag han holdt i Shanghai i mai 2013.

Publisert 12. juni 2013 12:27

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet tildelte i alt 218 mill kr til ti nye nasjonale forskerskoler i denne søknadsrunden, og tildelingen er gjort for perioden 2013-2020. Gjennom satsingen på nasjonale forskerskolen ønsker NFR å bidra til å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere gjennom samarbeid mellom institusjonene.

Publisert 12. juni 2013 10:11

Det er gledelig å se at det er stor interesse for forskerskolen i allmennmedisin. Vi har mottatt søknader fra Ph.d-studenter knyttet til alle de fire medisinske fakultetene i landet, og regner med å ha opptaket klart i slutten av måneden.

Publisert 12. juni 2013 08:13
Publisert 13. mai 2013 16:43

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin åpnes med et tredagerskombinert oppstartsseminar og kurs i allmennmedisinsk forskningsformidling.