English version of this page

CHARM

Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester skal bygge opp en sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester og fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers av helsetjenestenivåer og ulike samfunnsområder med implementering av brukernes perspektiv.

Professor Cecilie Røe er leder av styringsgruppen og professor Marit Kirkevold er faglig leder for senteret

Foto: Siv Tonje Håkensen

Om senteret

CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services) består av et konsortium med en rekke sentrale aktører, hvor Institutt for Helse og samfunn i samarbeid med Institutt for Klinisk medisin har prosjektansvaret.

Viktige tiltak for å realisere vår visjon:

 • Utvikle kunnskap og metoder vedrørende organisering og samarbeidsformer i (re)habilitering
 • Utvikle og evaluere samarbeid mellom tjenestenivåer, ulike sektorer og brukerne
 • Bygge opp tverrfaglig forsker- og lederkompetanse innenfor rehabiliteringstjenesteforskning
 • Etablere et nasjonalt forskernettverk med internasjonalt samarbeid
 • Etablere kunnskapsoversikter over (re)habiliterigsforskning relevant for organisering av tjenestene
 • Representere en ressursbase og bidra til implementering av modeller og metoder som bidrar til bedret organisering av tjenestetilbudet i (re)habilitering

Les mer om bakgrunn og organisering av CHARM

Arrangementer

Aktuelle saker

 • dewit CHARM Research Seminar 2015

  CHARM held its fourth annual spring research seminar April 14-15 at the Lysebu hotel where participating CHARM members and research fellows spent 2 days exploring the topic of user participation in rehabilitation research.

Samarbeid

Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester samarbeider med en rekke ulike miljøer for å realisere de fem delprosjektene A-E.

I tillegg er det etablert et internasjonalt vitenskapelig råd bestående av:

 • Berth Danermark, Professor, Helseakademiet Ørebro Universitet, Sverige
 • Derick Wade, Professor, Oxford University Hospitals, UK
 • Katharina Sunnerhagen , MD, professor, Gøteborgs Universitet, Sverige
 • Marion Walker, OT, Professor, University of Nottingham, UK
 • Marjolijn Ketelaar, Associate professor, Utrecht University, Nederland

Senteret er også i ferd med å etablere et nasjonalt nettverk av forskningsmiljøer/forskere innen habiliterings- og rehabiliteringstjenester.

Videre skal det etableres en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra ulike fagmiljøer som arbeider innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Søk om eksterne midler i samarbeid med CHARM

Publisert 7. okt. 2011 15:17 - Sist endret 5. juli 2017 13:06