Deltakere i Forskningsetikk og vitenskapsetikk

Navn Telefon E-post Emneord
Isabelle Budin Ljøsne
Jan Helge Solbakk Professor +47-22844641 j.h.solbakk@medisin.uio.no
Søren Holm Professor II +47-22844642 soren.holm@medisin.uio.no
Bjørn Hofmann Forsker +47-22844645 b.m.hofmann@medisin.uio.no
Kristin Bakke Lysdahl
Øivind Michelsen
Heidi Beate Bentzen Forsker +47-22850086 h.b.bentzen@medisin.uio.no Bioteknologirett, livsvitenskap, personvern, persontilpasset medisin, helserett