English version of this page

FYSIOPRIM

Et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Forskere og klinikere i FYSIOPRIM, høst 2013. Foto: Anbjørg Kolaas

Målsetting

  • Skape ny kunnskap om og for klinisk praksis
  • Etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis
  • Skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer.

Aktuelle saker

Resultater

Samarbeid

FYSIOPRIM er et samarbeid mellom Avdeling for helsefag og flere andre forskningsmiljøer og klinikker:

Finansiering

 
 
Publisert 24. feb. 2011 18:03 - Sist endret 21. apr. 2016 15:55