Praktisk samfunnsmedisin

Gruppen bygger på en forståelse av samfunnsmedisinsk kunnskapsutvikling som en sosialt, politisk og etisk forpliktende praksis. Gruppens formål er at avdelingens kunnskap og ansatte skal kunne komme til nytte i planlegging og gjennomføring av samfunnshelsetiltak i partnerskap med samfunnsnære organisasjoner og institusjoner.

Arbeidere på bygningsplass

Illustrasjon: colourbox

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Om gruppen

Gruppen springer ut fra et samfunnsmedisinsk fagmiljø med lang erfaring i flerfaglig, aksjonsrettet samfunnsmedisinsk forskning med fokus på sosial ulikhet, nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på tidligere prosjekter er storbyhelseundersøkelser og samfunnsmedisinske forebyggings- og folkehelseprosjekter i Oslo og omegn og helseforskning og helsebistandssamarbeid i lavinntektsland og konfliktområder.

Arbeidet bygger på denne kompetansen og erfaringen i aksjonsrettet forskning, og tar sikte på å fokusere, utvide og videreutvikle den gjennom et tre-parts samarbeid mellom forskere, brukere og praksis-, og lokalsamfunnsorganisasjoner. I dette ligger både utvidelse av aksjonsrettede prosjekters omfang og nedslagsfelt ved avdelingen, og systematisering og videreutvikling av metoder og modeller for slike samarbeidsprosjekter.

Mål for gruppens aktiviteter er å bidra til bekjempe sosial ulikhet i helse i vid forstand, gjennom å:

  1. identifisere presserende helse- og sosialmedisinske problemer forårsaket av sosial ulikhet, eksklusjon og utenforskap for individer, grupper og lokalsamfunn, i samarbeid med bruker- og lokalsamfunnsorganisasjoner og praksisfelt.
  2. utvikle og gjennomføre forskningsaktiviteter som kombinerer forskning med løpende dialog med praksis- og brukerorganisasjoner om tiltak som avhjelper byrden av helsemessige og sosiale problemer og styrker evnen til å løse dem ved å avdekke og bekjempe deres årsaker.

 

Publisert 15. juni 2015 17:15 - Sist endret 20. mai 2016 13:26