English version of this page

Helseøkonomisk Forskningsnettverk - HERO

HERO er et kjernemiljø for helseøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Vår forskningsvirksomhet har forankring i samfunnsøkonomi og vektlegger samarbeid med medisinere, samfunnsvitere, og statistikere.

Om nettverket

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved UiO er et resultat av en større nasjonal satsning 1998-2011 med Norges Forskningsråd som sentral bidragsyter. For tiden er rundt 40 forskere tilknyttet nettverket som danner HEROs virksomhet. Forskerne deltar i faglige nettverk både i Europa og USA.

HERO er et samarbeid mellom tre forskningsenheter ved UiO:

Skriftserien

HERO's online skriftserie i helseøkonomi ble etablert i 1999, og teller i dag over 150 titler. Se oversikt på alle titler i skriftserien.

  • Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2015 21. des. 2016

    HERO WP 2016/10: Forfattere: Geir Godager og Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

  • Acute admissions to a community hospital: a descriptive cost study 6. des. 2016

    HERO WP 2016/9: Authors: Øystein Lappegard, Department of Hallingdal sjukestugu, Medical Clinic of Ringerike General Hospital, Vestre Viken Hospital Trust, Terje P. Hagen, Department of Health Management and Health Economics, Institute of Health and Society, University of Oslo and Per Hjortdahl, Department of General Practice, Institute of Health and Society, University of Oslo.

  • Kickbacks, referrals and efficiency in health care markets: Experimental evidence 3. nov. 2016

    HERO WP 2016/8: Authors: Christian Waibel, Department of Management, Technology and Economics, ETH Zurich, Switzerland and Daniel Wiesen, Department of Health Management and Health Economics, Institute of Health and Society, University of Oslo & Department of Business, Administration and Healthcare Management, University of Cologne, Germany.

 

Publisert 8. mars 2011 17:17 - Sist endret 1. juli 2016 11:33

Kontakt

Forskningsleder

Tor Iversen

Postadresse

HERO / Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
PB 1089 Blindern, 0317 Oslo

Besøksadresse

Harald Schjelderups hus, inngang 2, 2. etasje i Forskningsveien 3A