Offentlig sektor-stipendiat

Norsk forskningsråd (NFR) vil 2.juni lyse ut støtte til bevilgning av inntil 50 % av kostnadene for en offentlig sektor-ph.d. Totalt er det beregnet å sette i gang om lag 25 prosjekt i løpet av 2014.

Målet med utlysningen er å utvikle relevant kunnskap om og evne til å møte sentrale utfordringer innenfor den enkelte virksomhetens ansvarsområde, utvikle forsknings- og innovasjonskompetansen og å støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.

Stipendiaten må være ansatt i virksomheten på tidspunktet for kontraktsskriving med NFR. I forhold til veileder, kan dette være i samarbeid med gradsgivende institusjon dersom virksomheten ikke selv innehar denne kompetansen.

Arbeidsgruppen for samarbeidsavtalen ser på dette som en god mulighet for å styrke samspillet mellom virksomhetene.

Av Maria J. Leirbakk
Publisert 30. apr. 2014 13:09 - Sist endret 30. apr. 2014 13:09