Studentpresentasjoner ved Geriatrisk ressurssenter

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap presenterer oppgaver som er relevante for praksisfeltet. Seminaret er gratis og passer for alle som er interessert i kvalitets- og fagutvikling ved sykehjem eller i hjemmetjenesten.

Masterstudenter som presenterte sine oppgaver på fjorårets seminar. Foto: Maria Leirbakk

Studentene vil presentere oppgaver de har skrevet blant annet på bakgrunn av besøk på Geriatrisk ressurssenter. Tema i oppgavene er kvalitets- eller fagutviklingsplan for ett aktuelt problem i dagens helsetjeneste.

Program

08.30

Velkommen

Ellen Andersen, leder geriatrisk ressurssenter, Oslo kommune

08.40       Kvalitetsutvikling; velferdsteknologi som støtte til medisinering – elektronisk medisindispenser.

Ida Rogstad, Margarete Heggelund, Eva Henriksen, Anne-Marthe Hydal, Silje Torland May-Linn Holøien Lagmandsveen, Prathapan Kanagasabapathy og Andre Nikolai Fjeld Bachke

09.20    Fagutvikling; kliniske retningslinjer for smertebehandling i institusjon.

Katrine Onshuus Eriksen, Beate Harvik, Ellen Bjerkeset, Ragnhild Monsen, Mi Stjernberg, Even Heggelund og Annika Eriksson

10.05 Benstrekk  
10.20 Kvalitetsutvikling; hverdagsmestring

Kristin Skårer Holm, Birte Dilling, Silje Tollefsen, Stine Eriksen, Sofie Therese Strøm, Yvonne Skaug, Eva Haug

11.05

Fagutvikling; pasientsikkerhet  – "i Trygge hender" – trygg kirurgi.

Ingrid Eline Harg, Edda Mary Ottarsdottir, Pål Solberg, Irene Brodshaug, Monica Skoglund Bratlie, Ida Marie Bregård

11.50- 12.00

Oppsummering

Anne Moen, professor, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

Publisert 20. feb. 2014 14:10 - Sist endret 6. mars 2014 10:08