Avdelingssykepleier Marit Anne Vollene

Vollene kombinerer deltidsstudier med å praktisere det hun på lærer på sin arbeidsplass. Hun kartlegger og vurderer pasienter og gjennomfører deretter kunnskapsbaserte tiltak.

1. Hvorfor valgte du Master i avansert geriatrisk sykepleie?

Det var en ny utdanning som hørtes spennende ut. Jeg hadde lyst til å ta en mastergrad. Sykehjemmet jeg arbeider ved er blant et av dem som søker om å bli godkjent som Magnet sykehjem, og et av kriteriene der er sykepleiere med forskningskompetanse. Jeg har jobbet lenge på sykehjem, men har ingen videreutdanning innen geriatri. Tidligere jobbet jeg mye ansvarsvakter, natt/kveld/ helg. Svært ofte alene sykepleier. Selv om man har lang erfaring, kan man kjenne seg utrygg i forhold til vurderinger.

2. Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende stilling?

For tiden har jeg permisjon fra stillingen som avdelingssykepleier, og jobber nå med fag og fagutvikling, noe undervisning og dokumentasjon. Er behjelpelig på alle postene på sykehjemmet ved behov.

3. Hva liker du best med jobben din?

Den inneholder stor grad av variasjonen.

4. På hvilken måte er den kunnskapen du tilegner deg under studiet relevant for din jobb? 

Den er svært relevant, gir økt kunnskap om normal aldring, gamle og syke i forhold til kartlegginger, vurderinger, medikamenters virkning/bivirkning på eldre. Studiet gir en bredere kunnskap innen et smalt felt.

I forhold til fagutvikling og faglig oppdatering er den svært nyttig, det er lettere nå å vurdere verdien i artikler og litteratur.

5.  Hvilket læringsutbytte har du i jobben din i forhold til studiet? 

Den gir mulighet til å praktisere mye av det vi har lært, som kartlegginger og vurderinger.  Jeg kan også veilede medarbeidere, delta i diskusjoner om enkelt pasienter og gjennomføring av kunnskapsbaserte tiltak.

6. På hvilken måte har din arbeidsgiver tilrettelagt slik at du kan gjennomføre studiet?

Som nevnt har jeg permisjon fra avdelingssykepleierstillingen, og fungerer nå som fagutviklingssykepleier. Jeg er ikke helt klar over hvilken rolle som venter meg etter endt utdanning, men det har nok alle AGS studentene felles. Min arbeidsgiver har lagt forholdene svært godt til rette.

7. Har du noen tips til andre fra Oslo kommune som tenker å ta et masterstudie?    

GJØR DET!! Snakk med arbeidsgiver og få lagt forholdene til rette. Det er ganske tøft, (særlig når man er blitt så voksen at puggegenet har forsvunnet!!) Men det er likevel veldig moro. 

Publisert 29. apr. 2013 14:12