Miljøarbeider Shirin Babani

Babani forstår lettere arbeidgivers perspektiv på ulike problemstillinger, etter å ha studert helseøkonomi.

Shirin Babani, Foto: privat

1.Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende stilling?

Jeg deltar i daglige gjøremål og aktiviteter med personer med psykisk utviklingshemning.

2.Hva liker du best med jobben din?

Det gir meg mye å kunne jobbe med mennesker, og det å kunne bidra til en lettere hverdag for målgruppen. 

3.På hvilken måte er den kunnskapen du tilegner deg under studiet relevant for din jobb?

Kunnskapen jeg har tilegnet meg av anatomi og helsrettfaget finner jeg veldig relevant. Jeg har nå mye lettere for å forstå min arbeidgivers perspektiv på de ulike problemstillingene, på bakgrunn av de helseøkonomiske emnene jeg har hatt gjennom studiet. 

4.Hvilket læringsutbytte har du av jobben din i forhold til studiet?

Jeg får innblikk i de ulike utfordringene i hverdagen, blant annet problemer med budsjettkontroll, arbeidsfravær og uenigheter på de ulike nivåene på arbeidsstedet. Siden jeg jobber mye med corenivået så tilegner jeg meg deres syn. Gjennom jobben får jeg tenkt på hva som er relevant og hvordan jeg skal bruke utdanningen min for å kunne forstå de ulike problemstillingene.   

5.Ditt tips til studenter som ønsker å jobbe i Oslo kommune?

Det er alltid nyttig å jobbe med noe som er relevant i forhold til studiet. En får sett på de ulike utfordringene fra et annen perspektiv når man velger å jobbe med det som er relvant i forhold til studiet.

Publisert 29. apr. 2013 13:57 - Sist endret 29. apr. 2013 13:57