Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo 2010

Del av STORK-Groruddalen studien

Illustrasjonsbilde: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet er en del av Stork-Groruddalen studien, og baserer seg på allerede innsamlet materiale om en problemstilling som er klinisk relevant for allmennpraksis.

Mål

Kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ barseltiden og prediktorer for disse tilstandene, for dermed å kunne:

  • Optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i primærhelsetjenesten for de aktuelle gruppene
  • Forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon
  • Forebygge samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon

Bakgrunn

Psykiske lidelser utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske og miljømessige årsaker. Angst og depresjon er de mest utbredte psykiske lidelsene og disse behandles i hovedsak av fastleger. Flere studier viser at etniske minoriteter har økt forekomst av psykiske lidelser. Sped- og småbarns tidlige erfaringer har stor betydning for barnas utvikling. Depresjoner i svangerskap/ barseltiden rammer ikke bare kvinnen selv, men kan være uheldig for spebarnets utviklingsløp.

Identifisering av kvinner med barseldepresjon er nylig foreslått som en del av et systematisk arbeid for å forebygge psykiske lidelser i Norge. Temaet er svært aktuelt for fastleger som er i en unik posisjon til å forebygge, oppdage og behandle psykiske lidelser. Ingen andre norske populasjonsbaserte studier har brukt EPDS i en multietnisk kontekst.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Hovedstudien utgår primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, og ledes av professor Kåre Birkeland og professor Anne Karen Jenum.

Start - slutt

2011 - pågående

Publikasjoner

Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Sletner, Line; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Holme, Ingar Morten K & Jenum, Anne Karen (2015). A prospective cohort study of depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multi-ethnic population . BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15(5) . doi: 10.1186/s12884-014-0420-0 Fulltekst i vitenarkiv

 

Publisert 6. sep. 2011 10:48 - Sist endret 9. juni 2017 11:53