Deltakere i Medikalisering i Norden: Diskurser, praksiser, identiteter

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hilde Bondevik Førsteamanuensis +47-22845387 +47-99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no
Kari Nyheim Solbrække Professor +47-22845373 90016689 (mob) 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no
Kjersti Bale Professor +47-22856973 kjersti.bale@ilos.uio.no
Ole Jacob Madsen Førsteamanuensis +47-22845240 41105231 o.j.madsen@psykologi.uio.no Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Aina Olsvold
Knut Stene-Johansen Professor +47-22854163 +47-91361720 (mob) knut.stene-johansen@ilos.uio.no Litteratur, Litteraturvitenskap, Estetikk, Humanistisk sykdomsforskning
Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis +47-22845004 lisbeth.thoresen@medisin.uio.no
Bjørn Hofmann Forsker +47-22844645 b.m.hofmann@medisin.uio.no

Andre deltakere