Deltakere i Organisasjonsendring ved sykehus og helseeffekt på ansatte