Vitamin D-mangel i svangerskap

Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo

Illustrasjon: colourbox

Om prosjektet

Mange etniske minoritetsgrupper har meget høy forekomst av vitamin D-mangel, og tilstanden er relativt vanlig også hos etnisk norske. Det er et stort behov for mer kunnskap om forekomst av vitamin D-mangel i svangerskap og hvilke helseeffekter dette kan ha på kort og lang sikt både for mor og barn. Prosjektet er en videreføring av en problemstilling søker møtte i egen praksis, og er svært aktuelt for fastleger som er i en unik posisjon til å forebygge, oppdage og behandle vitamin D-mangel hos gravide.

Mål

Kartlegge vitamin D-status i svangerskap/barseltid og prediktorer for og helseeffekter av vitamin D-mangel.

Bakgrunn

Dagens retningslinjer for behandling i svangerskapet er svært mangelfulle, og resultatene fra dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskapene om sammenhengen mellom vitamin D-mangel hos gravide og helseutfall for mor og barn. De vil bli formidlet til nasjonale helsemyndigheter, helsetjenesten, heriblant fastleger, og allmennheten, og vil forløpende inngå i det pågående lokale utviklingsarbeidet i bydelene for å gjøre svangerskaps- og barselomsorgen bedre tilpasset befolkningssammensetningen og deres helseproblemer. Dette vil ikke minst være viktig for å sikre de etniske minoritetskvinnenes behov.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Samarbeid

Prosjektet er en det av STORK-Groruddalen studien.  Samarbeidspartnere er Prof Kåre Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Høgskolene i Oslo og Akershus, bl.a. ved førsteamanuensis Annhild Mosdøl og flere institutter og avdelinger ved UiO og Universitetet i Agder (Dr. scient. Sveinung Berntsen) gjennom prosjektets styringsgruppe, og internasjonalt  (Prof C. Yajnik, Pune, India).

Prosjektstart

1.1.2012

Publikasjoner

Eggemoen, Åse Ruth; Falk, Ragnhild Sørum; Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Lagerløv, Per; Sletner, Line; Birkeland, Kåre I. & Jenum, Anne Karen (2016). Vitamin D deficiency and supplementation in pregnancy in a multiethnic population-based cohort. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  16(7) . doi: 10.1186/s12884-016-0796-0

Eggemoen, Åse Ruth; Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Dalen, Ingvild & Jenum, Anne Karen (2013). Vitamin D status in recently arrived immigrants from Afica and Asia: a cross-sectional study from Norway of children, adolescents and adults . BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003293 Fulltekst i vitenarkiv

Publisert 20. jan. 2012 20:55 - Sist endret 9. juni 2017 13:38