Skriftserier - Side 3

Publisert 25. mai 2011 19:12

HERO WP 2011/01: Authors: Chen, X, Godager, G, Institute of health and society, Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo. (PDF 612 kb)

Publisert 25. mai 2011 19:06

HERO WP 2010/02 Authors: Martin Karlsson M., Iversen T., Øien H., Technische Universität Darmstadt, Department of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, University of Oslo (PDF 1,47 MB)

Publisert 25. mai 2011 19:03

HERO WP 2010/8: Forfatter: Sagdahl, E., Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 19:03

HERO WP 2010/7: Author: Lafkiri, K., Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 19:03

HERO WP 2010/6: Forfattere: Guttormsen, A.G., Moger, T, Kristiansen, I.S., Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo & Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense (PDF)

Publisert 25. mai 2011 19:03

HERO WP 2010/05: Forfattere: Moger, T, Guttormsen, A.G., Kristiansen, I.S., Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB, & Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense (PDF 228 kb)

Publisert 25. mai 2011 19:03

HERO WP 2010/04: Forfattere: Kjekshus LE., Bernstrøm V, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (PDF 410 kb)

Publisert 25. mai 2011 19:02

HERO WP 2011/03: Authors: Iversen T., Ma AC., Meyer H.E., Department of Health Management and Health Economics, & HERO, Department of Economics, Boston University & Department of Economics, Department of Community Medicine and General Practice, University of Oslo & Norwegian Institute of Public Health (PDF 248 kb)

Publisert 25. mai 2011 19:02

HERO WP 2010/01: Forfattere: Godager G., Iversen T., Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (PDF 640 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/13: Nerland, S., Senter for helseadministrasjon & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/12: Kittelsen, S.A.C., Kjæserud, G.G., & O.J.Kvamme, FrischCentre, Department of General Practice & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/11: Lurås, H., Center for Health Administration & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/10: Hoel, M., Department of Economics, Frisch Centre & HERO. 

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/9: Hoel, M., Department of Economics, Frisch Centre & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:24

2001/8: Halsteinli, V., Kittelsen S.A.C., & J. Magnussen SINTEF Unimed, Health Services Research, Frisch Centre & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/7: Gjerde, J., Grepperud, S., & S. Kverndokk, Norsk Regnesentral, Senter for helseadministrasjon & Frischsenteret. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/6: Jon Vislie, Økonomisk institutt, UiO, Frischsenteret & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/5: Terje P. Hagen, Tor Iversen & Jon Magnussen, Senter for helseadministrasjon, SINTEF Unimed NIS & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/4: Grepperud, S., & P.A. Pedersen, Centre for Health Administration, Bodø Graduate School of Business, Department of Economics, Canterbury, & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/3: Dalen, D.M., Moen, E.R., & C. Riis, Norwegian School of Management, Frisch Centre. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/2: Dalen, D.M., Moen, E.R., & C. Riis, Norwegian School of Management, Frisch Centre, and HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2001/1: Asheim, G., Emblem, A.W., & T. Nilssen, The Department of Economics, Frisch Centre, Agder College & HERO. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2002/19: Kittelsen, S.A.C, & Erik H. Roseng, Frischsenteret (PDF 546 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2002/18: Kittelsen, S.A.C, Magnussen, J. & F.N. Piro, Frischsenteret, Sintef UNIMED NIS, Senter for helseadministrasjon (PDF 498 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:23

2002/17: Jan Abel Olsen, Jeff Richardson, Paul Dolan & Paul Menzel, Institute of Community Medicine, UiT, Centre for Health Program Evaluation, Monash University, Sheffield Health Economics Group, University of Sheffield, Pacific Lutheran University, Tacoma (PDF 265 kb)