Resource Use and Disease Course in Dementia (REDIC)

Databasen som har blitt laget gjennom dette prosjektet vil være et verdifullt grunnlag for flere nye forskningsprosjekter som kan belyse alternative måter å behandle demente personer.

Last ned rapporten (pdf)

Publisert 6. juni 2012 13:04 - Sist endret 12. juni 2012 09:31