Deltakere i Senter for global helse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Andrea Sylvia Winkler Professor +47-22850640 a.s.winkler@medisin.uio.no
Johanne Sundby Professor +47-22850598 johanne.sundby@medisin.uio.no
Ahmed Ali Madar Forsker +47-22850634 +47-99486552 (mob) a.a.madar@medisin.uio.no
Anne Moen Professor, leiar av UiO:eColab +47-228 50 540 +47 909 71 904 (mob) anne.moen@medisin.uio.no
Anne Spurkland Professor +47-22851125 +47 41574078 anne.spurkland@medisin.uio.no Genetikk og epidemiologi, Blod og immunologi, Hjernen og nervesystemet, Livsvitenskap
Anne-Lise Middelthon Professor +47-22850591 a.l.o.middelthon@medisin.uio.no Kvalitativ metode, Seksuell og reproduktiv helse, 'Utsatte' grupper, Medikalisering av hverdagen, Migrasjons helse
Atle Fretheim Professor II atle.fretheim@medisin.uio.no
Benedikte Victoria Lindskog Førsteamanuensis +47-22850596 b.v.lindskog@medisin.uio.no
Christoph Gradmann Professor +47-22850615 christoph.gradmann@medisin.uio.no
Edvard Hauff Professor II +47-23066816 +47-92828947 (mob) edvard.hauff@medisin.uio.no
Dominique A Caugant Professor II +47-22844637 d.a.caugant@medisin.uio.no
Elin Olaug Rosvold Professor +47 22850586 +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Allmennmedisin, utdanning, forskerskole, helseforskning, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning
Espen Bjertness Professor +47-22850636 espen.bjertness@medisin.uio.no
Fekadu Abebe Forsker +47-22850623 fekadu.abebe@medisin.uio.no
Florence Dalgard +47-93042894 florence.dalgard@medisin.uio.no
Gunnar Aksel Bjune +47-22850640 g.a.bjune@medisin.uio.no infeksjoner, Global helse
Heidi Fjeld Førsteamanuensis +47-22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Christina Foss Professor +47-22850639 i.c.foss@medisin.uio.no
Jan Helge Solbakk Professor +47-22844641 j.h.solbakk@medisin.uio.no
John-Arne Røttingen
Knut Reidar Wangen Førsteamanuensis +47-22850527 +47-95121008 (mob) k.r.wangen@medisin.uio.no
Kåre Moen Førsteamanuensis +47-22850599 +47-90923780 (mob) kare.moen@medisin.uio.no
Magnus Løberg Førsteamanuensis +47-22845251 90114687 magnus.loberg@medisin.uio.no
Maria Romøren Forsker +47-57839000 maria.romoren@medisin.uio.no
Marte Karoline Kjøllesdal Postdoktor +47-22850678 m.k.kjollesdal@medisin.uio.no
Mekdes Gebremariam Postdoktor mekdes.gebremariam@medisin.uio.no
Mette Kalager Førsteamanuensis +47-22850531 92427884 mette.kalager@medisin.uio.no
Michael Bretthauer Professor +47-22850541 90132480 (mob) michael.bretthauer@medisin.uio.no
Per Hjortdahl +47-22850659 +47-91676803 (mob) per.hjortdahl@medisin.uio.no
Per Nortvedt Professor +47-22844646 92088324 (mob) 92088324 p.nortvedt@medisin.uio.no Utvalgte publikasjoner
Per Ole Iversen Professor +47-22851391 p.o.iversen@medisin.uio.no Ernæring
Theresia Hofer
Vinod Kumar Mishra Forsker +47-23071176 v.k.mishra@medisin.uio.no
Viva Combs Thorsen +47-22850587 v.c.thorsen@medisin.uio.no
Ann Louise Lie Stipendiat +47-22850628 a.l.lie@sum.uio.no Ernæring, Afrika, Global helse, Styresett
Therese Eriksen
Birgit Kvernflaten Postdoktor 22858794 birgit.kvernflaten@sum.uio.no Global helse, Kjønn, Latin-Amerika, mødrehelse
Christina Brux Mburu Stipendiat +47-22850613 c.b.mburu@medisin.uio.no
Maren Olene Kloster Stipendiat +47-22858981 22858981 m.o.kloster@sum.uio.no Afrika, politikk, Global helse, NGOer, mødrehelse
Che Prihus Chi Student c.p.chi@studmed.uio.no
Vibeke Christie Rådgiver +47-22850643 vibeke.christie@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, EU, Forskningsstøtte, Cristin, Nord-Sør programmer (NORHED)
Ragnhild Bjørneng Rådgiver +47-22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Nettpublisering, Koordinering, Studieadministrasjon, Syllabus, Studieveiledning, Emner
Abebe yimer solomon Forsker +47-22850635 a.y.solomon@medisin.uio.no
Arnoldo Frigessi Professor +47-22851004 95735574 (mob) +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Complex stochastic dependence, Statistical inference, Computational intensive statistics, Kreft, Biostatistikk, Stokastiske modeller, Livsvitenskap, Genetikk og epidemiologi
Tone Tønjum Professor +47-90152936 (mob) tone.tonjum@medisin.uio.no
Hilde Jørgensen hilde.jorgensen@medisin.uio.no
Erik Qvigstad Professor emeritus +47-22119815 erik.qvigstad@medisin.uio.no
Børre Fevang
Babill Stray-Pedersen Professor emeritus +47-23072651 +47-91646299 (mob) babill.stray-pedersen@medisin.uio.no
Morten Lindbæk Professor +47-22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Jon Michael Gran Førsteamanuensis +47-22851454 99229156 (mob) j.m.gran@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, levetidsanalyse, epidemiologi, modellering av infeksjonssykdommer
Anne Margarita Dyrhol Riise Førsteamanuensis a.m.d.riise@medisin.uio.no Tuberkulose, Infeksjoner, HIV
Kristian Tonby
Sigve Holmen
Vidar Ormaasen
Else Quist Paulsen Student e.q.paulsen@studmed.uio.no
Birgitte Freiesleben de Blasio Professor II +47-22851508 b.f.d.blasio@medisin.uio.no Biostatistikk
Erik Dissen Professor +47-22851152 +47-91823478 (mob) erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Dag Kvale Professor II +47-22119153 dag.kvale@medisin.uio.no Virushepatitt C, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Virologi, Tuberkulose, Immunologi, Infeksjoner
Thor Willy Ruud Hansen Professor emeritus +47-23074573 97180981 t.w.r.hansen@medisin.uio.no Nyfødtmedisin, Medisinsk etikk, Gulsott
Per Lagerløv Professor +47-22850660 per.lagerlov@medisin.uio.no Farmakoterapi, Barnehelse, Allmennmedisin
Penjani Rhoda Kamudoni
Anne Karin Brigtsen
Drude Merete Fugelseth Professor +47-22850545 +47-41478650 (mob) d.m.fugelseth@medisin.uio.no kar og lunger, Kardiologi, Terapeutisk hypotermi, Sirkulasjon, Pediatri, Ekkokardiografi, Mor og barn, Nyfødtmedisin, Hjerte
Rune Blomhoff Professor +47-22851395 rune.blomhoff@medisin.uio.no Ernæring
Knut Inge Klepp Professor II +47-22851378 +47-95760716 (mob) k.i.klepp@medisin.uio.no
Mona Bjelland
Wenche Barth Eide Professor emeritus +47-22851375 w.b.eide@medisin.uio.no Styresett, Menneskerettigheter, Ernæring, Ernæringspolitikk, Retten til mat/Retten til helse, Mor og barn
Margareta Wandel Professor emeritus +47-22851370 margareta.wandel@medisin.uio.no
Svein Olav Kolset Professor +47-22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Diabetes og hormoner, Glykobiologi, Inflammasjon, Ernæring, Utviklingshemmede og helse
Tor Iversen Professor +47-22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis +47-22845031 h.o.melberg@medisin.uio.no
Line Løw Rådgiver +47-22850625 line.low@medisin.uio.no Prosjektkoordinering, Administrativ prosjektstøtte, Forskerskolestøtte, Global helse, Administrasjon
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47-22858883 katerini.storeng@sum.uio.no mødrehelse, Afrika, politikk, Global helse, antropologi
Cynthia Wangamati Stipendiat cynthia.wangamati@medisin.uio.no
Trygve Ottersen Førsteamanuensis +47-22850537 trygve.ottersen@medisin.uio.no Global helse
Jan Frich Professor +47-22850524 +47-48057813 (mob) jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning
Ingeborg K Haavardsson Seniorrådgiver +47-22850691 i.k.haavardsson@medisin.uio.no
Sara Rivenes Lafontan Stipendiat s.r.lafontan@medisin.uio.no
Oliver Mutanga Postdoktor +47-22850659 oliver.mutanga@medisin.uio.no
Naomi Tschirhart Postdoktor naomi.tschirhart@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Tone Victoria Telle Hjellset, NMBU