Senter for primærhelsetjenesten

Senteret skal fasilitere og bidra til at potensialet som ligger i Helsams brede og sterke kompetanse og nettverk blir brukt. Senteret vil ha en leder og en koordinerende gruppe med representanter fra hver avdeling. Senteret ble etablert etter vedtak i fakultetsstyret 31. oktober 2017. 

ikoner for helsetjenester

Kontakt

Tematiske områder

  • Primærhelseteam: Erik Werner og Tor Iversen
  • Koordinering av tjenester og pasientforløp: Trond Tjerbo og Nina K. Vøllestad
  • Pasientregister for primærhelsetjenesten: Tone Omsland
  • Eldre og pasienter med kroniske helseproblemer: Marit Kirkevold og Hanne Dagfinrud
  • Primærhelsetjenester til marginaliserte grupper og migranter: Morten Magelssen

Om senteret

  • Bakgrunn
  • Organisering
  • Målsettinger

Møter i forskningsnettverk

19 des.
10:00, rom 231, Frederik Holsts hus

Formålet med møtet er å la oss inspirere av hverandre til å komme opp med ideer for nye forskningsprosjekter.

20 des.
14:00, Stjerneblokka

Agenda for møtet er idemyldring og diskusjon om relevante prosjekter knyttet til dette temaet.

Arrangementer

No upcoming events