Livet rundt studiene

Helseledernes studentforening

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.

Helseledernes programutvalg

Programutvalget skal ivareta studentenes faglige interesser, være et høringsorgan for saker som vedgår studentene og fungere som et bindeledd mellom studentene og instituttet.

Studentdemokrati

Studentrepresentanter ved bachelor- og masterprogrammene ved Helsam

Alumni

Felles for alle studenter ved UiO