Studentorganisasjoner

Publisert 16. feb. 2018 15:36

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Publisert 9. mars 2011 18:20

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.