Helseledernes programutvalg

Programutvalget skal ivareta studentenes faglige interesser, være et høringsorgan for saker som vedgår studentene og skal være et bindeledd mellom studentene og instituttet.

Programutvalget representerer studenter ved Bachelor i Helseledelse og Helseøkonomi, og studenter ved programmet Master in Health Economics, Policy and Management. Vi er p.t 10 representanter - 2 velges av hvert enkelt kull. Representantene fungerer også som kulltillitsvalgte for sitt eget kull.

Kontakt: Tiril Seppola Reed

Publisert 9. mars 2011 18:24 - Sist endret 30. okt. 2015 12:45