Studentrepresentanter ved bachelor- og masterprogrammene ved Helsam

Oppdatert pr 29.10.2014

Master i helsefagvitenskap

Bachelor i helseledelse og helseøkonomi

Master in Health Economics, Policy and Management

European Master in Health Economics and Management

Master i Helseadministrasjon (MHA)

Master i sykepleievitenskap

Master i avansert geriatrisk sykepleie

Master i International Community Health

Publisert 7. mars 2012 15:48 - Sist endret 23. feb. 2015 10:14