2011

Tidligere

Tid og sted: 8. nov. 2011 19:00 - 21:00, Aud, Frederiks Holsts hus, Ullevål

Professor emeritus Carl-Erik Grenness innleder om emnet.

Tid og sted: 13. sep. 2011 19:00 - 21:00, Aud, Frederiks Holsts hus, Ullevål

Professor emeritus i sosialmedisin Per Sundby innleder til diskusjon om språkets og fagliggjørelsens makt og magi i erkjennelsen av den sosiale virkelighet.