2012

Tidligere

Tid og sted: 13. nov. 2012 19:00 - 21:00, Aud., Frederik Holsts hus

Overlege i Arbeidstilsynet, Ebba Wergeland foreleser om Trygdens filosofi – filosofering om trygd.

Tid og sted: 9. okt. 2012 19:00 - 21:00, Aud, Frederik Holsts Hus, Ullevål

I dagens helsedebatt rundt prioriteringer er overdiagnostisering i altfor liten grad diskutert, mener Charlotte Lunde. Hun innleder temaet om bruk av medisiner mot ADHD og tar debatten om overdiagnostisering.

Tid og sted: 11. sep. 2012 19:00 - 21:00, Aud., Frederik Holsts hus

Medisinsk grunnlagstenkning: Torfinn Hynnekleiv innleder med refleksjoner om forholdet helhet og del, særlig relatert til bevissthet. Hynnekleiv er psykiater med filosofisk bakgrunn i tillegg.

Tid og sted: 8. mai. 2012 19:00 - 21:00, Aud., Frederik Holsts hus

Lege, filosof og PhD-stipendiat Jorid Moen innleder Medisinsk-filosofisk forum med en pragmatisk-filosofisk tilnærming på psykiatriens perspektiver.

Tid og sted: 17. apr. 2012 19:00 - 21:00, Aud., Frederik Holsts hus

Kan sykdommer sies å ha en historie? Eller er de upåvirket av historiens gang? Svaret man gir på slike spørsmål vil til syvende og sist være avhengig av hva man mener en sykdom er.

Tid og sted: 13. mar. 2012 19:00 - 21:00, Aud., Frederik Holsts hus

Forfatter og litteraturanmelder Espen Stueland tar utgangspunkt i etableringen av det anatomiske teateret i renessansen, og forteller om den betydningen teateret fikk historisk, i medisinen, men også for kunstnere, filosofer og forfattere.

Tid og sted: 14. feb. 2012 19:00 - 21:00, Aud, Frederik Holsts hus

Temaet innledes av Carl Edvard Rudebeck, professor II i allmennmedisin i Tromsø.

Tid og sted: 10. jan. 2012 19:00 - 21:00, Aud, Frederik Holsts hus

Bygget på egne erfaringer som kreftpasient vil Per Fugelli granske tillitens vilkår i en helsetjeneste preget av engangsleger, overtro på det målbare og dans rundt DRG-systemer.

Ingen inngangspenger denne gangen.

Velkommen!