Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 5. juni 2018 - 6. juni 2018, Oslo

The Institute for Studies of the Medical Profession invites you to three research seminars in collaboration with the Center on Medicine as a Profession, Columbia University, New York, Center for Studies of the Professions, Oslo Metropolitan University, and the Institute for Health and Society, University of Oslo.

 

Sundvolden Hotel
Tid og sted: 28. mai 2018 - 29. mai 2018, Sundvolden Hotel

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:15 - 14. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Portrait
Tid og sted: 7. feb. 2018 12:00 - 14:00, Aud 1, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Open guest lecture presented by professor Murray Krahn, Toronto. This short talk will outline how data from various sources, especially health administrative data, can help us think us think about the cost of cancer. We will serve light refreshments.

Tid og sted: 6. feb. 2018 13:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Health Benefits, Resource Use and Cost-Effectiveness of Current and Future Cervical Cancer Screening Policies in Norway.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Challenges of decision making in Cancer Screening; What are the main barriers? Are economic evaluations useful? Does a CEA play a role? Why are inefficient policies implemented?

Tid og sted: 13. nov. 2017 - 16. nov. 2017, University of Oslo

Phd-course with Professor Partha Deb, Hunter College. The course will consist of lectures, student presentations and exercises. Stata will be used to estimate models and to answer questions.

Tid og sted: 29. juni 2017 12:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «An Open Source Business Model for Pharmaceutical Innovation for Neglected Diseases».

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Economics of Drug Development - Peculiarities as Compared to Conventional R&D Driven Product Development».

Health Economics on two Gears
Tid og sted: 19. mai 2017 09:00 - 20. mai 2017 18:00, Stallen ved Professorboligen, UiO sentrum

This workshop brings together researchers from around the world working in the field of Health Economics. It provides a forum that encourages the development, critical appraisal and dissemination of methodological research related to the health domain.

Tid og sted: 16. mai 2017 14:00 - 15:30, Seminarrom 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Open guest seminar with Ching-to Albert Ma, Boston University and University of Oslo. Coffee and tea at 14. 00, the seminar starts at 14.15.

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Managing and caring for individuals with amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease in Norway: a qualitative study»

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Portrett
Tid og sted: 14. mars 2017 14:15 - 15:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

Open HERO-seminar with Daniel Wiesen, University of Cologne and University of Oslo. Coffee and tea from 14.00.

Tid og sted: 2. sep. 2016 12:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Dissemination and Adaption Strategies Customized for Trustworthy Clinical Practice Guidelines Using the GRADE Framework».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Sundvolden Hotel
Tid og sted: 23. mai 2016 10:15 - 24. mai 2016 16:00, Sundvolden Hotel

Den 18. nasjonale konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere,  praktikere og beslutningstakerne.

Tid og sted: 12. jan. 2016 14:15 - 15:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

HERO-seminar med Anne Sophie Oxholm, University of Southern Denmark, Department of Business and Economics, COHERE.

Tid og sted: 23. nov. 2015 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Activity-based financing, primary care capacity, and hospital use among the elderly in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Tid og sted: 14. okt. 2015 09:00 - 16:00, Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Velkommen til konferanse om livskvalitet og helseøkonomi - metode, forskning og praksis.

Tid og sted: 16. juni 2015 12:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.

Tid og sted: 2. juni 2015 12:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening