Arrangementer

Kommende

symboler for helsejtjeneste
Tid og sted: 13. mars 2018 11:15 - 14. mars 2018 14:00, Scandic St. Olavs plass

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

Tidligere

Tid og sted: 13. nov. 2017 - 16. nov. 2017, University of Oslo

Phd-course with Professor Partha Deb, Hunter College. The course will consist of lectures, student presentations and exercises. Stata will be used to estimate models and to answer questions.

Tid og sted: 29. juni 2017 12:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «An Open Source Business Model for Pharmaceutical Innovation for Neglected Diseases».

Tid og sted: 29. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Economics of Drug Development - Peculiarities as Compared to Conventional R&D Driven Product Development».

Health Economics on two Gears
Tid og sted: 19. mai 2017 09:00 - 20. mai 2017 18:00, Stallen ved Professorboligen, UiO sentrum

This workshop brings together researchers from around the world working in the field of Health Economics. It provides a forum that encourages the development, critical appraisal and dissemination of methodological research related to the health domain.

Tid og sted: 16. mai 2017 14:00 - 15:30, Seminarrom 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Open guest seminar with Ching-to Albert Ma, Boston University and University of Oslo. Coffee and tea at 14. 00, the seminar starts at 14.15.

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Managing and caring for individuals with amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease in Norway: a qualitative study»

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Portrett
Tid og sted: 14. mars 2017 14:15 - 15:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

Open HERO-seminar with Daniel Wiesen, University of Cologne and University of Oslo. Coffee and tea from 14.00.

Tid og sted: 3. mars 2017 12:30 - 15:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, A-blokka

Avdeling for helseøkonomi og helseledelse (HELED), Institutt for helse og samfunn, inviterer til åpent fagseminar i anledning markeringen av 60-årsdagen til professor Terje P. Hagen.

OBS - sted endret!

Tid og sted: 6. jan. 2017 08:30 - 15:40, Hotell Bristol, Oslo

Kvalitet blir belyst fra flere ståsted: Innovasjon, pasientsikkerhet, value based health care og kvalitet sett med nye øyne. Digitalisering - hvilke endringer og paradigmeskrifte har det gitt oss? Hvilke muligheter har åpnet seg og hvilke ser vi komme? Hvilke utfordringer?

Tid og sted: 2. sep. 2016 12:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Dissemination and Adaption Strategies Customized for Trustworthy Clinical Practice Guidelines Using the GRADE Framework».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Sundvolden Hotel
Tid og sted: 23. mai 2016 10:15 - 24. mai 2016 16:00, Sundvolden Hotel

Den 18. nasjonale konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere,  praktikere og beslutningstakerne.

Tid og sted: 17. mars 2016 16:00 - 18:00, HelsedirektoratetUniversitetsgt 2, Oslo

Vi har gleden av å invitere til et bredt og spennende program der både det faglige og sosiale står i fokus. Foredragsholdere kommer fra ulike divisjoner i Helsedirektoratet, og fra kullene.

Tid og sted: 14. mars 2016 09:00 - 11:00, Seminar room 4, 1rst Floor, Harald Schjelderup’s house, Forskningsveien 3a

Seminar with Jeremy Goldhaber-Fiebert, Stanford University.

Tid og sted: 7. mars 2016 09:15 - 11:30, Meeting room at HELED, 2nd floor, Harald Scjelderups hus

Open seminar: Dr. Kris Vanhaecht is visiting from KU Leuven. He has extensive experience the field of care process improvement and quality control, and will identify some challenges in research on care pathways.  

Tid og sted: 3. mars 2016 12:30 - 16:00, Auditorium 1, 1st floor, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

The seminar will discuss current affairs in cervical cancer prevention efforts, including screening and vaccination policies, with speakers from Karolinska Institutet, the Cancer Registry of Norway, Harvard University and University of Oslo.

Tid og sted: 12. jan. 2016 14:15 - 15:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

HERO-seminar med Anne Sophie Oxholm, University of Southern Denmark, Department of Business and Economics, COHERE.

Tid og sted: 23. nov. 2015 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Activity-based financing, primary care capacity, and hospital use among the elderly in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Tid og sted: 14. okt. 2015 09:00 - 16:00, Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Velkommen til konferanse om livskvalitet og helseøkonomi - metode, forskning og praksis.

Tid og sted: 19. juni 2015 08:30 - 20. juni 2015 12:00, Sheraton Warsaw Hotel, 2 Boleslawa Prusa Str.

This 2-day workshop will take place on June 19 - 20, 2015 in Warsaw, Poland and is organized by Annette Alstadsæter (University of Oslo), Wojciech Kopczuk (Columbia University), Michał Myck (CenEA) and Joel Slemrod (University of Michigan) and is funded by the Research Council of Norway.

Tid og sted: 16. juni 2015 12:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.