Aktuelle saker

Eldre mann snakker med sykepleier
Publisert 28. nov. 2017 10:14

- felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.

Publisert 12. juni 2017 11:44

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

Illustrasjon av personer med tankebobler
Publisert 6. juni 2017 11:39

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

Hånd som holder arm fanget
Publisert 2. juni 2017 14:17

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KBT Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

portrett
Publisert 4. apr. 2016 10:26

Professorene Bjørn Hofmann og Søren Holm ved Senter for medisinsk etikk har ledet en studie som har tatt for seg vitenskapelig uredelighet blant stipendiater ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. De mener resultatene er urovekkende. Les saken på forskning.no.

Bilde av forsker Elleke Landeweer.
Publisert 3. mars 2016 16:23

Elleke Landeweer er i Norge for å forske i to år på medisinsk etikk. Midlene har kommet på plass gjennom Scientia Fellows.

Publisert 18. feb. 2016 11:09

Knapt noe annet samfunnsområde har så mange etiske utfordringer som helsesektoren. Derfor har Det odontologiske fakultet nå satt inn et støt for å styrke etikkundervisningen ved masterprogrammet. Tanken er at studentene skal bli bedre rustet til å håndtere de etiske dilemmaene de garantert kommer til å støte på når de skal ut i arbeidslivet. 

Publisert 19. aug. 2015 11:01

Sykehusenes kliniske etikk-komiteer kan være en passende arena for å diskutere ikke bare saker om enkeltpasienter, men også prinsipielle spørsmål og organisasjonsetikk.

Publisert 2. juli 2015 12:47

En av de viktigste anbefalingene i veilederen om begrensning av livsforlengende behandling er å snakke med pasienten om disse spørsmålene før det er for sent. De fleste pasientene ønsker slike samtaler, men hvor mye, hvordan og når varierer.

Publisert 24. juni 2015 10:22

Reidar Pedersen ble intervjuet 23. juni på NRK Dagsnytt 18.

Publisert 23. juni 2015 14:06

Sykehjemspasienter gjenopplives og får intensivbehandling, selv med elendige prognoser.  Reidar Pedersen er forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han var med å skrive den nasjonale veilederen for når livsforlengende, intensivbehandling bør startes og stoppes.

Portrett av Marit Helene Hem
Publisert 30. apr. 2015 13:29

Senter for medisinsk etikk har fått to Scientia Fellows. Marit Helene Hem og Elleke Landeweer fra Nederland bytter arbeidsplass for et år, som et ledd i karriereutvikling mot professorkompetanse.

Publisert 27. feb. 2015 12:07

Menneskerettigheter krenkes daglig i omsorgen for de eldre i våre sykehjem, skriver Per Nortvedt i Sykepleien.

Publisert 2. jan. 2012 14:48

I etikk-komitear kan pårørande og legar saman diskutere om det er best å stoppe eller halde fram livsforlengjande behandling. Ordninga er for lite kjend, beklagar professor i medisinsk etikk.