Arrangementer

Kommende

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 13. nov. 2017 09:00 - 14. nov. 2017 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Tid og sted: 14. nov. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Eldre mann snakker med sykepleier
Tid og sted: 1. feb. 2018 - 2. feb. 2018, UiO

Hold av dagene for workshop og sluttkonferanse for fire år med prosjektet "End-of-life Communication in Nursing Homes – Patient Preferences and Participation". Mer info kommer senere.

Tidligere

Woman supporting a sad teenager
Tid og sted: 19. okt. 2017 09:00 - 20. okt. 2017 15:00, Frederik Holsts hus, UiO

Family involvement during severe mental illness in psychiatry. Implementation, research and moral aspects. This 2-day seminar focuses on implementation of guidelines for family involvement, as seen through research and guidelines from several European countries.

Tid og sted: 10. okt. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Guri Aarseth - fastlege, spesialist i allmennmedisin og stipendiat ved Universitetet i Oslo

Tid og sted: 12. sep. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.

Tid: 11. sep. 2017 09:00 - 12. sep. 2017 16:00

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Tid og sted: 21. juni 2017 13:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians».

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er etiske implikasjoner av det å involvere pårørende til pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, bl.a. i avgjørelser vedrørende non-invasiv ventilasjon og invasiv ventilasjon?».

Tavle med etikkveileder
Tid og sted: 13. juni 2017 09:00 - 17:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Hensikten med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, både i kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. Vi ønsker også å presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 8. juni 2017 09:30 - 9. juni 2017 15:30, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Kurset er praktisk rettet og gir deg viktig kunnskap i etikk og jus. Målgruppen er leger i alders- og sykehjemsmedisin. Kurset vil også være av interesse for kommune- og fylkesleger.

Tid og sted: 9. mai 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Innleder er professor i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø, Olaug S. Lian, og forfatter og studiedeltaker Anette Gilje.

Inngang til hotell
Tid og sted: 26. apr. 2017 10:00 - 27. apr. 2017 17:00, Scandic Oslo Airport

Årlig seminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten. Målsetting er å motivere til videre arbeid for eksisterende etikkråd og komiteer, og bidra til etablering av nye komiteer og råd i kommunehelsetjenesten.

Tid og sted: 18. apr. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 14. mars 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg.

Tid og sted: 14. feb. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Charlotte Haug, skribent, lege og dr. med.

Tid: 23. jan. 2017 - 31. jan. 2017

Etterutdaninngskurs for helsepersonell arrangeres over 5 dager / 2 samlinger i januar 2017. Helsetjenestens grenser, Global rettferdighet, Aktiv dødshjelp og Sykdom, helse og teknologi er noen temaer som tas opp. Søk innen 9. desember.

Tid: 12. jan. 2017

Etterutdanningskurs for deg som allerede er etikkveileder eller medlem av en etikk-komité, men vil ha oppfrisket eller formalisert kunnskapen din. Teori kobles med praksis gjennom praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2017. Søk innen 9. desember 2016.

Portrett av Anna Luise Kirkengen
Tid og sted: 10. jan. 2017 18:00 - 20:00, Aud, Frederik Holsts

Foredrag ved Anna Luise Kirkengen, prof. dr. med., NTNU og UiT.

Tid og sted: 9. des. 2016 12:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.philol. Øivind Michelsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Merit, Discrimination, and Compensation: On the Moral Justification of Affirmative Action".

Tid og sted: 9. des. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.philol. Øivind Michelsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can affirmative action be justified as a way of promoting ‘diversity’ in university admissions?

head with puzzle
Tid og sted: 7. des. 2016 14:00 - 16:00, Aud, Frederik Holsts hus

Open guest lecture with examples from work to reduce use of coercion in mental health care in the Netherlands and England. Lectures with Sylvia Gerritsen, Laura van Melle, Yolande Voskes (VU University Medical Centre in Amsterdam), Michael Dunn (Nuffield Department of Population Health, Oxford, England) and Jorun Rugkåsa (Health Services Research Unit, Ahus & Social Psychiatry Group, University of Oxford).

Tid og sted: 14. nov. 2016 09:00 - 15. nov. 2016 15:00, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tid og sted: 8. nov. 2016 18:00 - 20:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er professor Per Nortvedt på Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Portrait
Tid og sted: 12. okt. 2016 11:00 - 12:00, Room 123, Fredrik Holsts hus, Ullevål University Hospital

Guest lecture with Ken Bond, Director for Patient Engagement and International Affairs at the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) in Ottawa, Ontario, Canada.