Siste publikasjoner - Senter for medisinsk etikk

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2017). Suffering: Harm to bodies, minds, and persons , In Thomas Schramme & Steven Edwards (ed.),  Handbook of the Philosophy of Medicine.  Springer.  ISBN 978-94-017-8687-4.  Chapter *.
 • Flakke- Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Casagrande, Flavia; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Lund, Anne; Norvoll, Reidun; Thorstensen, Erik; Zouganeli, Evi; Kennedy, Mari-Rose; Ter Meulen, Ruud & Kjeang Mørk, Sindre (2017). User participation in Assisted Living.
 • Hofmann, Bjørn (2017). On the social construction of overdiagnosis: Comment on “medicalisation and overdiagnosis: What society does to medicine”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 609- 610 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.21
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Hofmann, Bjørn & Welch, Gilbert (2017). New diagnostic tests: more harm than good. BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL.  ISSN 1756-1833.  (358) . doi: 10.1136/bmj.j3314
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Blodets hvisken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Slagstad, Ketil & Hofmann, Bjørn (2017). Det ligger i blodet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Hofmann, Bjørn & Slagstad, Ketil (2017). Kjøtt og blod og mere blod. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Vorstellung internationaler Entwicklungen für „Ethik in HTA“ / International development for adressing ethical issues in HTA.
 • Hofmann, Bjørn & Slagstad, Ketil (2017). B. Hofmann & K. Slagstad svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(7), s 509- 510 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0235
 • Hem, Marit Helene; Norvoll, Reidun & Lindemann, Hilde (2017). Family members' views on and experiences with coercion in mental health care - a narrative study.
 • Pedersen, Reidar (2017, 28. juni). Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering . [Internett].  Nyhetsbrev for Familienettverket nr 2, 2017.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Do We Need to Extend HTA to HEA (Health Enhancement Assessment)?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ethical Values: Just a Matter of Social Preferences? Ethical analysis and argumentation – a philosopher’s view.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How to address ethical issues: Methods for ethics in HTA.
 • Hem, Marit Helene (2017). Klinisk etisk refleksjonsmetode for Nic Waals Institutt.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan & Pedersen, Reidar (2017). Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell. Et ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern .
 • Hem, Marit Helene; Norvoll, Reidun & Lindemann, Hilde (2017). Family members' views on and experiences with coercion in mental health care - a narrative study.
 • Pedersen, Reidar (2017). Forskning på og verktøy for vurdering av samtykkekompetanse. Hva vet vi basert på forskning om pasienter innen psykisk helse sin samtykkekompetanse?.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Pedersen, Reidar & Norvoll, Reidun (2017). Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer? . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (9)
 • Hofmann, Bjørn (2017). Healthy ageing – a contradiction of terms or a concept for global sustainability.
 • Pedersen, Reidar (2017). Fag, etikk og juss.
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener . Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (5), s 28
 • Hofmann, Bjørn (2017). Forskningens etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Demens, välfärdsteknologi och etiska frågor.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Oral helse i perspektiv: Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). NIPT .
 • Hofmann, Bjørn (2017). Looking for health or looking for trouble? Addressing ethical issues to improve innovation.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Holm, Søren (2017). Extending Human Life as an Aim of Medicine, In Thomas Schramme & Steven Edwards (ed.),  Handbook of the Philosophy of Medicine.  Springer.  ISBN 978-94-017-8687-4.  Chapter.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske overveielser ved behandling av psykiatri og ruslidelser.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, hva slags samtaler snakker vi om? Pasienter og pårørendes erfaringer og preferanser mht samtaler og medvirkning I beslutninger om helsehjelp..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem..
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016, 13. mars). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til» .  VG.
 • Pedersen, Reidar (2016). SME-modellen.
 • Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Pedersen, Reidar (2016, 03. mars). Familiens moralske verdi i psykiatrien . [Internett].  UiO-weben.
 • Solbakk, Jan Helge (2016). Panisk om zika-pandemi. NRK Ytring.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Widdershoven, Guy; Schildmann, Jan & Vollmann, Jochen (2016). What quality is actually assessed within written records?. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.  16(9), s 34- 36
 • Molewijk, Albert Christiaan & Reiter-Theil, Stella (2016). The particular relevance of clinical ethics support in psychiatry. Concepts, research, and experiences.. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  11(2-3), s 43- 44

Se alle arbeider i Cristin