English version of this page

Avdeling for sykepleievitenskap

Avdelingens forskning tematiserer kompetanseutvikling, symptomhåndtering, brukermedvirkning, eldreomsorg  og eHelse. Dette inkluderer forebygging, tidlig intervensjon, samhandling og (re)habilitering.

Aktuelle saker

  • 24nkg-logo_large_200x300px Nordisk gerontologikongress 2018 16. mai 2018

    Tre av forskerskolens studenter fra Kull 2016 deltok på den 24. nordiske gerontologikongressen som ble avholdt i Oslo 2.-4. mai 2018. Tema for årets konferanse var "Lessons of a Lifetime"

  • 160218_ke_002 Forskerlinjen et springbrett til forskerkarriere 30. apr. 2018

    En ny studie viser at Forskerlinjestudenter har 10 ganger så stor sannsynlighet for å gå videre med en doktorgrad.

  • marianne_eliassen_prisvinner_fysio2018_ca660x240px Fysiofondets fremtidspris 2018 9. mars 2018

    Under Fysioterapikongressen i februar mottok ph.d.-kandidat og forskerskolestudent Marianne Eliassen fremtidsprisen for beste abstract og muntlig formidling av studien "Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering".

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 
 

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo Stedkode: 521200