Valg ved instituttet

Det gjennomføres valg av instituttleder og instituttråd hvert fjerde år.

Instituttrådvalg

Valgperiode 13 - 20 november 2014.

Instituttledervalg

Valgperiode 9 - 16 oktober 2014.

Valgstyret

Valgstyret oppnevnes av instituttrådet og har ansvar for alle valg som gjennomføres på instituttet.