Faglige premisser

  • God helse og tilgang til helsehjelp er grunnleggende menneskerettigheter
  • Helse og sykdom er betinget av biologiske, sosiale, kulturelle og politiske forhold
  • Fattigdom og sosiale ulikheter øver innflytelse på helse og helsesystemer, lokalt og globalt
  • Enkelte grupper er spesielt utsatt og bør vies særskilt oppmerksomhet i forskning, undervisning og formidling
  • Forebygging, behandling og omsorg innebærer prosesser av moralsk og etisk betydning
  • Forskning, undervisning og formidling må være av høy kvalitet
Publisert 17. juli 2012 15:04