English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2016

Vitenskapelige publikasjoner 427
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 825*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 195**
Avlagte doktorgrader 20
Vitenskapelige årsverk 179
Vitenskapelig ansatte personer 457
Tekniske årsverk 2
Teknisk ansatte personer 2
Administrative årsverk 42
Administrative personer 49
Budsjett 208 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 49 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 167

*) 169 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 656 er på bachelor- og masterprogrammene.

**) Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 14. des. 2017 13:02