Vitenskapelig ansatte - Side 8

Personer 176 - 200 av 253
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Magne Nylenna Nylenna, Magne Professor II +47-22850532 magne.nylenna@medisin.uio.no
Bilde av Gro Næss Næss, Gro Stipendiat +47-22850584 gro.nass@medisin.uio.no
Bilde av Øyvind Næss Næss, Øyvind Førsteamanuensis +47-22850663 oyvind.nass@medisin.uio.no
Bilde av Marthe-Lise Næss-Andresen Næss-Andresen, Marthe-Lise Stipendiat m.l.nass-andresen@medisin.uio.no
Nøkleby, Kjersti Forsker kjersti.nokleby@medisin.uio.no
Bilde av Camilla Beck Olsen Olsen, Camilla Beck Stipendiat c.b.olsen@medisin.uio.no
Olsvold, Aina +47-22858933 aina.olsvold@medisin.uio.no
Bilde av Tone Kristin Omsland Omsland, Tone Kristin Førsteamanuensis +47-22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no
Bilde av Randi Opheim Opheim, Randi Førsteamanuensis randi.opheim@medisin.uio.no
Bilde av Trygve Ottersen Ottersen, Trygve Førsteamanuensis +47-22850537 trygve.ottersen@medisin.uio.no Global helse
Bilde av Kine Pedersen Pedersen, Kine Stipendiat +47-22845277 kine.pedersen@medisin.uio.no
Bilde av Reidar Pedersen Pedersen, Reidar Forsker +47-22844663 reidar.pedersen@medisin.uio.no
Bilde av Ruth Jane Prince Prince, Ruth Jane Førsteamanuensis +47-22857590 r.j.prince@medisin.uio.no
Bilde av Hilde Stendal Robinson Robinson, Hilde Stendal Førsteamanuensis +47-22845394 +47-90607081 h.s.robinson@medisin.uio.no
Bilde av Sture Rognstad Rognstad, Sture Universitetslektor +47-22844694 2244694 +47-95820189 95820189 sture.rognstad@medisin.uio.no
Bilde av Maria Romøren Romøren, Maria Postdoktor +47-57839000 maria.romoren@medisin.uio.no
Bilde av Elin Olaug Rosvold Rosvold, Elin Olaug Professor/ Utdanningsleder/Leder for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin +47 22850586 +47 93265327 e.o.rosvold@medisin.uio.no Allmennmedisin, forskerskole, utdanning, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning
Bilde av Tone Rustøen Rustøen, Tone Professor II +47-22859229 tone.rustoen@medisin.uio.no
Bilde av Sven Eirik Ruud Ruud, Sven Eirik Stipendiat s.e.ruud@medisin.uio.no
Bilde av Ernst Kristian Rødland Rødland, Ernst Kristian Postdoktor +47-23072224 e.k.rodland@medisin.uio.no
Bilde av Kari Røhrl Røhrl, Kari Stipendiat kari.rohrl@medisin.uio.no
Bilde av Gry Sagli Sagli, Gry Førstelektor +47-22850601 gry.sagli@medisin.uio.no
Bilde av Peter Schiellerup Schiellerup, Peter Universitetslektor peter.schiellerup@medisin.uio.no
Shaikh, Fareeha Stipendiat fareeha.shaikh@studmed.uio.no
Bilde av Nilam Shakeel Shakeel, Nilam Stipendiat +47-22850662 nilam.shakeel@medisin.uio.no