Hambro Alnæs

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Solbakk, Jan Helge; Pedersen, Reidar & Alnæs, Anne Hambro (2012). Rituell omskjæring er ikke helsehjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(2), s 134- 135 . doi: 10.4045/tidsskr.11.1439
  • Solbakk, Jan Helge; Pedersen, Reidar & Alnæs, Anne Hambro (2012). Rituell omskjæring er ikke helsehjelp (original publikasjon: Solbakk JH et. al. Tidsskr. Nor. Legeforen. 2012:2;134-5). Kirurgen.  ISSN 1504-8888.  (1), s 52- 53

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 27. mai 2011 16:26