Anne Moen

Professor, leiar av UiO:eColab
Bilde av Anne Moen
English version of this page
Telefon +47-228 50 540
Mobiltelefon +47 909 71 904
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande, sosio-kulturell aktivitetsteori, kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, analyse av media rike data.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2015 - fortsatt) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Høyskolen i Buskerud and Vestfold, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 - fortsatt), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin - Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 - 2011), avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 - 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser

 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence "Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge", Journal of Workplace Learning
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway

Verv

 • Medlem, eHealth Stakeholder Group, European Commission
 • IMIA-EFMI Visepresident (2016 - 2018), International Medical Informatics Association
 • President EFMI (2014 - 2016) (European Federation for Medical Informatics)
 • Medlem, TU,  Det medisinske fakultet, UiO (2014 - 2018)
 • Leder, somatisk forsknigsutval i Helse Nord (2014 - 2016),
 • 2. vararepresentant, fast vitenskapelig ansatte, Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO (2011 - 2014)

Samarbeid

 • Akershus Universitetssykehus
 • Oslo Kommune, helseetaten
 • Bærum Kommune, Drammen Kommune, Ullensaker Kommune, Tvedestrand Kommune, Kommunesamarbeidet i Vestfold
 • Oslo Medtech
 • Living Environments Laboratory, University of Wisconsin - Madison, Madison, Wisconsin, USA

Publikasjoner

 • Dahl, Kari Gire & Moen, Anne (2017). Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 10 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62656
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2017). "Do you see what I mean?" staff collaboration in eating disorder units during mealtimes. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0233-3
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2016). To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  9, s 1- 17 . doi: 10.1080/10640266.2016.1260361
 • Haux, Reinhold; Kulikowski, Casimir A.; Bakken, Suzanne; de Lusignan, Simon; Kimura, Michio; Koch, Sabine; Mantas, John; Maojo, Victor; Marschollek, Michael; Martin-Sanchez, Fernando; Moen, Anne; Park, Hyeoun-Ae; Sarkar, Indra Neil; Leong, Tze-Yun & McCray, Alexa T (2017). Research strategies for biomedical and health informatics: Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  56, s e1- e10 . doi: 10.3414/ME16-01-0125
 • Kennedy, Margie Ann & Moen, Anne (2017). Nursing Leadership and Informatics Competencies: Shaping Transformation of Professional Practice, In Judith Murphy; William Goosen & Patrick Weber (ed.),  Forecasting Informatics Competencies for Nurses in the Future of Connected Health.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-738-2.  Kappittel.  s 197 - 206
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  12(1) . doi: 10.1080/17482631.2017.1363623
 • Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth & Moen, Anne (2017). Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  242, s 224- 232 . doi: 10.3233/978-1-61499-798-6-224 Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2017). Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship.  ISSN 1527-6546.  49(1), s 44- 53 . doi: 10.1111/jnu.12268 Vis sammendrag
 • Aardalen, Brita; Moen, Anne & Gjevjon, Edith L Roth (2016). Fra vevstol til nettbrett. Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(4), s 298- 309 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-04-02 Vis sammendrag
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2016). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre, – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 166- 172 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57821
 • Honey, Michelle; Procter, Paula M; Wilson, Marisa L; Moen, Anne & Dal Sasso, Grace TM (2016). Nursing and eHealth: Are we preparing our future nurses as automatons or informaticians?. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  225, s 705- 706 . doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-705
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Parent–healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool children. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  72(3), s 620- 630 . doi: 10.1111/jan.12852
 • Al-Shorbaji, Najeeb M.; Hanmer, Lyn A.; Hussein, Rada; Magrabi, Farah; Moen, Anne; Moura, Lincoln A.; Park, Hyeounae & Scott, Philip J. (2015). Discussion of “evidence-based health informatics: How do we know what we know?”. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  54(4), s 308- 318 . doi: 10.3414/ME14-02-0119
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2015). " Time's up" - Staff's management of mealtimes on inpatient eating disorder units. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  3(13), s 1- 9 . doi: 10.1186/s40337-015-0052-4
 • Knudsen, Lina Merete Mæland & Moen, Anne (2015). Practical planning to maintain premature infants' safety during magnetic resonance imaging: A systematic review. Advances in Neonatal Care.  ISSN 1536-0903.  15(1), s 23- 37 . doi: 10.1097/ANC.0000000000000142
 • Nygård, Kathrine Løvås & Moen, Anne (2015). Interacting orientations and instrumentalities to adapt a learning tool for health professionals. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal.  ISSN 2073-7904.  7(3), s 489- 506
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study. BMC Pediatrics.  ISSN 1471-2431.  15(190) . doi: 10.1186/s12887-015-0508-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde & Moen, Anne (2014). Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  201, s 25- 31 . doi: 10.3233/978-1-61499-415-2-25 Vis sammendrag
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2014). Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 260- 269 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0144
 • Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine & Moen, Anne (2014). Considerations for design of an e-learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioner's clinical skills training. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  201, s 285- 289 . doi: 10.3233/978-1-61499-415-2-285
 • Østensen, Elisabeth; Svagård, Ingrid Storruste; Fossberg, Anne-Berit & Moen, Anne (2014). Evaluation of Ambient Assisted Living interventions – which tool to choose?. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  201, s 160- 166 . doi: 10.3233/978-1-61499-415-2-160 Vis sammendrag
 • Moen, Anne & Knudsen, Lina Merete Mæland (2013). Nursing Informatics – decades of contributions to health informatics. Healthcare Informatics Research.  ISSN 2093-3681.  19(2), s 18- 22
 • Nygård, Kathrine Amundsen; Mørch, Anders Irving & Moen, Anne (2013). Adapting a learning tool for specialized nursing. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  25(7), s 441- 454 Vis sammendrag
 • Røgenes, Gunn Kjersti; Moen, Anne & Grov, Ellen Karine (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  27(1), s 64- 76 Vis sammendrag
 • Krange, Ingeborg; Moen, Anne & Ludvigsen, Sten Runar (2012). Computer-based 3D simulation: a study of communication practices in a trauma team performing patient examination and diagnostic work. Instructional Science.  ISSN 0020-4277.  40(5), s 829- 847 . doi: 10.1007/s11251-012-9214-9
 • Liodden, Ingrid Elisabeth & Moen, Anne (2012). Knowledge development in nursing: pragmatic randomized controlled trials as a methodological approach to support evidence based practice. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  2(3), s 233- 246
 • Moen, Anne & Nes, Sturle (2012). Consolidating work descriptions: Creating shared knowledge objects, In Anne Moen; Anders Irving Mørch & Sami Paavola (ed.),  Collaborative knowledge creation: Practices, tools, concepts.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-002-6.  14.  s 249 - 260
 • Moen, Anne & Smørdal, Ole (2012). RareICT: A web-based resource to augment self-care and independence with a rare medical condition. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation.  ISSN 1051-9815.  41(3), s 329- 337 . doi: 10.3233/WOR-2012-1303
 • Moen, Anne; Werner O., Hacki; Hofdjik, Jacob; Van Gemert-Pijnen, Lisette; Ammenwerth, Elske; Nykänen, Pirkko & Hoerbst, Alexander (2012). eHealth in Europe - Status and Challenges. European Journal for Biomedical Informatics.  ISSN 1801-5603.  8(1)
 • Ludvigsen, Sten Runar; Rasmussen, Ingvill; Krange, Ingeborg; Moen, Anne & Middleton, David (2011). Intersecting trajectories of Participation: temporality and learning, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  kap 7.  s 105 - 121
 • Moen, Anne; Bø, Marte Rime & Holme, Elisabeth (2011). Pasientdeltakelse og samhandling – nye muligheter i webbaserte omgivelser, I: Anners Lerdal & May Solveig Fagermoen (red.),  Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399389.  kapittel 12.  s 260 - 278

Se alle arbeider i Cristin

 • Mantas, John; Andersen, Stig Kjær; Mazzoleni, M. Cristina; Blobel, Bernd; Quaglini, Silvana & Moen, Anne (ed.) (2012). Quality of Life through Quality of Information. IOS Press.  ISBN 978-1-61499-100-7.  1150 s.
 • Moen, Anne; Mørch, Anders Irving & Paavola, Sami (ed.) (2012). Collaborative knowledge creation: Practices, tools, concepts. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-002-6.  275 s. Vis sammendrag
 • Moen, Anne; Andersen, Stig Kjær; Aarts, Jos & Hurlen, Petter (2011). User Centred Networked Health Care. IOS Press.  ISBN 9781607508052.  1050 s.
 • Moen, Anne; Andersen, Stig Kjær; Aarts, Jos & Hurlen, Petter (ed.) (2011). User Centred Networked Health Care - CD proceedings of MIE 2011. MIE.  1000 s.
 • Moen, Anne; Andersen, Stig Kjær; Aarts, Jos & Hurlen, Petter (ed.) (2011). User Centred Networked Health Care - Proceedings of MIE 2011. IOS Press.  ISBN 978-1-60750-805-2.  1009 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • de Lusignan, Simon & Moen, Anne (2016). Extracting oneself from the citation-stacking bear trap. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  55(4), s 301- 302 . doi: 10.3414/ME16-03-0001
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2016). Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring..
 • Hoerbst, Alexander; Kulikowski, Casimir A.; Moen, Anne & Mihalas, George (2016). EFMI at 40: Anticipating the Future – Appreciating the Past.
 • Jeppestøl, Kristin; Moen, Anne & Farsjø, Caroline (2016). APPETITT - Nytte av nettbrettsapplikasjon om ernæring for eldre hjemmeboende.
 • Kulikowski, Casimir A.; Ozbolt, J. G.; Moen, Anne & Shortliffe, Edward (2016). Enduring Challenges in Biomedical and Health Informatics: SCAMC at 40. - Active Citizens.
 • Lunde, Lene; Holmene, Birgitte & Moen, Anne (2016). CarerSupport - Internettbasert plattform for pårørende til personer med demens..
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2016). CarerSupport -an innovative approach to informal carers’ training and collaboration..
 • Moen, Anne (2016, 17. november). It is a man’s, man’s, man’s world. [Tidsskrift].  Insights, HIMSS Europe.
 • Moen, Anne; Bakken, Suzanne; Boyer, Celia; Lovis, Christian & Chronaki, Catherine (2016). Digital health literacy – tools for navigation..
 • Moen, Anne; Bruun-Rasmussen, Morten; Mendes, Rita Veloso; Hurlen, Petter & Chronaki, Catherine (2016). eHealth Consumers at the age of hyper-personalization..
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2016). My data, My decision, Our ePower.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Participation in video recall session during individual interviews on restraint..
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2016). Er tvang mot barn et nødvendig onde?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19), s 41- 41
 • Chronaki, Catherine; Moen, Anne; Stroetmann, Veli; Vander Stichele, R.; Romero Gutierrez, A.; Ehrler, Frederic & Park, Hyeounae (2015). Human aspects of eHealth Interoperability in the Transatlantic Setting.
 • Chronaki, Catherine; Scott, Philip J.; de Faria Leão, Beatriz; Kimura, Mitsuhiro; Bruun-Rasmussen, Morten; Moen, Anne & Fridsma, Douglas (2015). Patient Summaries: An International Perspective.
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders; Wensaas, Gro Hilde; Skulberg, Vigdis Brit & Moen, Anne (2015). Uten mat og drikke.
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2015). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT.
 • Hage, Trine Wiig; Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2015). Tiden er ute.
 • Haux, Reinhold; de Lusignan, Simon; Kulikowski, Casimir A.; Mantas, John; Maojo, Victor & Moen, Anne (2015). Are we doing the right research in biomedical and informatics, and are we doing it right. Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics..
 • Haux, Reinhold; Geissbuhler, Antoine; Kulikowski, Casimir A.; Moen, Anne; Moura, Lincoln A. & Park, Hyeounae (2015). Are We Doing the Right Research in Biomedical and Health Informatics and Are We Doing it Right?.
 • Haux, Reinhold; Moen, Anne; Kulikowski, Casimir A. & Martin-Sanchez, F (2015, 10. november). The Future of Medical Informatics.. [Fagblad].  European Hospitals @ MEDICA.
 • Jeppestøl, Kristin & Moen, Anne (2015, 13. august). Tar i bruk app for å hindre underernæring. [Internett].  NRK Sørlandet.
 • Lunde, Lene & Moen, Anne (2015). Kunnskap om multiresistente bakterier gir sykepleiere trygghet.
 • Moen, Anne (2015, 09. juli). Bedre Helse et Tastetrykk Unna.  Groruddalen Akers Avis.
 • Moen, Anne (2015). Future of Public health informatics - data to support public health in 2025?.
 • Moen, Anne (2015). Hvordan skrive gode søknader? Erfaringer og tips ved søknadsskriving.
 • Moen, Anne (2015). Technology for THRIVE - Technology-mediated Health Resources for Inclusion and Vitality of the Elderly.
 • Moen, Anne (2015). Technology for Thrive - active and well when aging.
 • Moen, Anne (2015, 06. mars). Utvikler app som skal sørge for at eldre spiser bedre. [Internett].  http://www.abcnyheter.no/livet/2015/03/06/219408/app-skal-s.
 • Moen, Anne (2015). Utvikling og bruk av ernæringsapp på nettbrett; APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel)”,.
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Koppel, Ross & Hurlen, Petter (2015). Information to the point of action – opportunities for medication management?.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction.
 • Tørstad, Solveig Ragnhild & Moen, Anne (2015). Kliniske praksisstudier - verdsatt aktivitet av spesialisthelsetjenesten?.
 • Yu, Ping; Gong, Y; Moen, Anne; Georgiou, Andrew & Alexander, Gregory Lynn (2015). New Frontier of Health Informatics: Aged Care Informatics..
 • Østensen, Elisabeth & Moen, Anne (2015). Nettbrett for eldre – deltakelse og sosial kontakt på tvers av generasjoner.
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Mølstad, Kathy; Westra, B. L.; Saranto, Kaija & Moen, Anne (2014). eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce..
 • Farsjø, Caroline; Jeppestøl, Kristin & Moen, Anne (2014). Teknologi for Aktiv Aldring.
 • Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone; Wensaas, Gro Hilde & Moen, Anne (2014). Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Vis sammendrag
 • Moen, Anne (2014). APPETITT – appen som forlenger livet?.
 • Moen, Anne (2014). Apps to support active aging.
 • Moen, Anne (2014). Small Eaters and Assistive, Welfare Technologies for Independent Living.
 • Moen, Anne (2014). The population approach: considerations for monitoring medical apps.
 • Moen, Anne (2014). Vision for period as EFMI president.
 • Moen, Anne; Hellesø, Ragnhild & Kolaas, Anbjørg (2014). Framtidens pasientreise – med app i bagasjen..
 • Moen, Anne & Rostad, Hanne Marie (2014). Systematisk kartlegging og helsehjelp ved sammensatte behov - eLæring i Avansert Geriatrisk Sykepleie -.
 • Moen, Anne; Rostad, Hanne Marie & Grov, Ellen Karine (2014). Blending in e-learning resources to augment clinical skills training for Advanced Nurse Practitioner..
 • Moen, Anne & Wensaas, Gro Hilde (2014). APPETITT - APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel.
 • Moen, Anne & Wensaas, Gro Hilde (2014). Kommunikasjon om mat på nye måter – Oppskriftskort og APPETITT.
 • Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine & Moen, Anne (2014). Considerations for design of an e-Learning program augmenting advanced geriatric nurse practitioners' clinical skills training..
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2014). Smertefulle prosedyrer på motvillige barn.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2014). The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children.
 • Wensaas, Gro Hilde; Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2014). Kosthold og ernæring – kommunikasjon på nye måter..
 • Østensen, Elisabeth; Haugstveit, Ida Marie; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2014). ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter.. Seniornett.
 • Gjevjon, Edith L Roth & Moen, Anne (2013). Exploring technologies to foster wellbeing and vitality among older people.
 • Moen, Anne (2012). Smart Home technology; opportunities and community health. Public Service Review : European Union.  25
 • Moen, Anne; Djøseland, Kirsten R. & Wensaas, Gro Hilde (2012). Informatics support for Healthy Eating – implications for Quality of Life.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2012). A new data deployment.. Public Service Review : European Union.  23
 • Moen, Anne; Rostad, Hanne Marie & Svagård, Ingrid Storruste (2012). Uten mat og drikke i eldre år – kan velferdsteknologi hjelpe.
 • Moen, Anne & Svagård, Ingrid Storruste (2012). Design of assistive, welfare technologies for healthy eating and active aging..
 • Chronaki, Catherine; Hay, Christian & Moen, Anne (2011). Healthcare Information Standards for Active Aging: State of Play for Patient Summaries. HL7 Newsletter.
 • Hage, Trine Wiig; Kapstad, Hilde; Moen, Anne & Lask, Bryan (2011). Job Satisfaction amongst Nursing Staff on Eating Disorder Units.
 • Moen, Anne (2011). Info-critical. Public Service Review: European Union.  ISSN 1472-3395.  21, s 497
 • Moen, Anne; Andersen, Stig Kjær & Hurlen, Petter (ed.) (2011). Ucer-Centered Networked Health Care. CD MIE2011.
 • Moen, Anne; Wensaas, Gro Hilde; Standal, Kristin & Svagård, Ingrid Storruste (2011). .. uten mat og drikke.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 26. sep. 2016 18:19