Arild Bjørndal

Professor II - Avdeling for helsefag
Bilde av Arild Bjørndal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jeg er opptatt av barn og unges psykiske helse som en av våre store folkehelseutfordringer. Det er sant at det relativt sett er en stor fordel å bli født i Norge. Samtidig er det sant at svært mange barn og unge strever, og at negative erfaringer tidlig i livet ”setter seg” i biologien. Det er et indre lys i hvert eneste barn; hvordan kan vi få det lyset til å skinne?

En annen sterk faglig interesse er å støtte tjenestene og tjenesteledere i forbedringsarbeid, slik at de oppnår bedre resultater overfor barn, unge og familier (eller andre brukere). Derfor har jeg arbeidet med å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Jeg er også opptatt av supplerende måter å skape bedre tjenester på, ikke minst å gi brukerne sterkere innflytelse og gi god faglig støtte til ledere ute i tjenestene.

Policy og praksis må baseres på oppsummert og oppdatert kunnskap, først og fremst synteser av gode sammenliknende forsøk. Derfor er jeg opptatt av metoder for å bedømme om ”noe er blitt bedre”, metoder for oppsummering av forskning, og hvordan vi kan lage ”verdensbiblioteker” over ”alt vi vet fra før”. Vi burde sløse mindre med forskningsressursene.

Og så er jeg opptatt av vårt urolige sinn. Hvordan kan vi arbeide med oss selv for å møte livet på en åpen, aksepterende og nærværende måte? I svaret ligger det gjemt en perle; som vi faglig sammenheng kaller mental helse.

Undervisning

Jeg underviser på masterprogrammet ved Avdeling for helsefag (Interdisiplinær helseforskning). Jeg har i en årrekke undervist i samfunnsmedisin og kunnskapshåndtering i medisinstudiet.

Bakgrunn

I min hovedstilling er jeg direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør). Jeg er samfunnsmedisiner og har tidligere arbeidet som avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Statens institutt for folkehelse, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jamtvedt, Gro; Hagen, Kåre Birger & Bjørndal, Arild (2015). Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205482715.  205 s.
  • Bjørndal, Arild; Flottorp, Signe & Klovning, Atle (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205449893.  194 s.
  • Bjørndal, Arild; Iversen, Tor; Nygaard, Elizabeth & Waaler, Hans Thomas (1994). Primum nil effundere - du skal ikke sløse : festskrift til Hans Th. Waaler. Statens institutt for folkehelse, Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for helsetjenesteforskning.  ISBN 0000000000000.  220 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 09:51 - Sist endret 4. feb. 2016 09:51