Bjørn Hofmann

Bilde av Bjørn Hofmann
English version of this page
Telefon +47-22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Filosofi

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2017). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Blodets hvisken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Demens, välfärdsteknologi och etiska frågor.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Do We Need to Extend HTA to HEA (Health Enhancement Assessment)?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ethical Values: Just a Matter of Social Preferences? Ethical analysis and argumentation – a philosopher’s view.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Forskningens etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Healthy ageing – a contradiction of terms or a concept for global sustainability.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How to address ethical issues: Methods for ethics in HTA.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Looking for health or looking for trouble? Addressing ethical issues to improve innovation.
 • Hofmann, Bjørn (2017). NIPT .
 • Hofmann, Bjørn (2017). On the social construction of overdiagnosis: Comment on “medicalisation and overdiagnosis: What society does to medicine”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 609- 610 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.21
 • Hofmann, Bjørn (2017). Oral helse i perspektiv: Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Suffering: Harm to bodies, minds, and persons , In Thomas Schramme & Steven Edwards (ed.),  Handbook of the Philosophy of Medicine.  Springer.  ISBN 978-94-017-8687-4.  Chapter *.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Vorstellung internationaler Entwicklungen für „Ethik in HTA“ / International development for adressing ethical issues in HTA.
 • Hofmann, Bjørn & Slagstad, Ketil (2017). B. Hofmann & K. Slagstad svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(7), s 509- 510 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0235
 • Hofmann, Bjørn & Slagstad, Ketil (2017). Kjøtt og blod og mere blod. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn & Welch, Gilbert (2017). New diagnostic tests: more harm than good. BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL.  ISSN 1756-1833.  (358) . doi: 10.1136/bmj.j3314
 • Slagstad, Ketil & Hofmann, Bjørn (2017). Det ligger i blodet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Halvorsen, Ola Jordheim & Hofmann, Bjørn (2016, 30. september). Besserwasser.  D2.
 • Hofmann, Bjørn (2016). 13 practical rules on how to survive writing your dissertation and how to preempt ordinary criticism from the assessment committee.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Beslutninger under usikkerhet.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Conceptions of health and naturalness in the age of human enhancement.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Demens: Når bør diagnosen stilles?. Demens & Alderspsykiatri.  ISSN 1890-4130.  20(2), s 10- 14
 • Hofmann, Bjørn (2016). Diagnostic knowledge production – and the “rationality” of its production machines.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Diagnostiske øvelser: Om diagnoser og deres (terapeutiske) virkninger.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Erratum: Incidental findings of uncertain significance: To know or not to know - That is not the question (BMC Medical Ethics (2016) 17 (13) DOI: 10.1186/s12910-016-0096-2). BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17:35, s 1- 1 . doi: 10.1186/s12910-016-0119-z
 • Hofmann, Bjørn (2016). Ethical challenges with educating and supervising PhD candidates: Scientific (dis)honesty.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etikk i folkehelsearbeid.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske aspekter ved fedmebehandling av barn og unge Tilleggsrapport til rapporten Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt og fedme, Folkehelseinstituttet 2016..
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske aspekter ved tarmkreftscreening.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske perspektiver på screening.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske utfordringer med kirurgisk behandling av diabetes type 2. BestPractice Diabetes.  20(6), s 25
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske utfordringer med nyere bioteknologi, I: Berit Støre Brinchmann (red.),  Etikk i sykepleien (4.utgave).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205492745.  Kapittel 14.  s 259 - 292
 • Hofmann, Bjørn (2016). Etiske utfordringer med velferdsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2016). For mye teknologi?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Fra årelating til åretitting og åreforandring: Har vi blitt for flinke?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Genredigeringens grenser.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Hva er sykdom?, I:  Sykdom og behandling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48233-3.  Kapittel 1.  s 27 - 33
 • Hofmann, Bjørn (2016). Hvordan bli et bedre menneske på en, to, tre?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Hofmann, Bjørn (2016). I screen, you screen, everybody screens for ... incidental findings of uncertain significance.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Ikke skråplan, men brekkstang!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 40- 41
 • Hofmann, Bjørn (2016). Innovasjon, ovasjon og sirkulasjon.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Julesjuka (morbo natalis) . NRK Ytring.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Kan helsekøer være bra for helsen?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Making obesity a disease: why and why not.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Menneskeforbedrende teknologier - er det bra for oss?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Menneskeforbedrende teknologier: Blir vi bedre mennesker? Får vi en bedre helsetjeneste?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Myths in medicine.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Omtak – uunngåelig utfordring eller faglig slurv?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). On technology and superstition in medicine.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Overdiagnostikk.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Overdiagnostikk – medisinens akilleshæl.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Priority setting in health: on the integration of facts and values.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Publiseringspress og forfatterfusk.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Radiografer – snart erstattet av intelligente automater eller en uunnværlig ressurs?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Scientific dishonesty – undermining science.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Sjusk, snusk og fusk i forskning - ær'e så fali'a?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). The overdiagnosis of what? Barring the expansive conception of disease.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Under- og overdiagnostikk og behandling.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Uredelighet i forskning.
 • Hofmann, Bjørn (2016). Verdivirksom etiker og teknologielskende kritiker.
 • Hofmann, Bjørn (2016). What does success for ELSA/RRI research mean?.
 • Hofmann, Bjørn (2016). tekniken frestar oss att göra för mycket. Medicinsk Vetenskap & Praxis.  ISSN 1104-1250.  (3-4), s 18- 19
 • Hofmann, Bjørn & Fugelsnes, Elin (2016, 30. mars). Bekymret for stipendiaters holdninger. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn & Storvik, Anne Grete (2016, 04. april). Bekymret for holdninger til forskningsjuks.  Dagens Medisin.
 • Hofmann, Bjørn & Storvik, Anne Grete (2016, 02. desember). Ber norske leger sende blodprøver «under radaren».  Dagens Medisin.
 • Hofmann, Bjørn & Vogt, Henrik (2016). Genredigeringens grenser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 27
 • Hofmann, Bjørn & Wilkinson, Simon Roger (2016). Mange betegnelser for sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(12-13), s 1125- 1126
 • Pfadenhauer, Lisa Maria; Rohwer, A.; Burns, Jacob; Booth, Andrew; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn (2016). Guidance for the Assessment of Context and Implementation in Health Technology Assessments (HTA) and Systematic Reviews of Complex Interventions: The Context and Implementation of Complex Interventions (CICI) Framework.
 • Sund, Steinar & Hofmann, Bjørn (2016, 10. oktober). Sosiale Roboter: Møt den sosiale roboten Nadine.  Aftenposten Vitenskap.
 • Vogt, Henrik; Green, Sara; Getz, Linn Okkenhaug; Hetlevik, Irene & Hofmann, Bjørn Morten (2016). 2016 09 20 Future screening- Predictive, preventive, personalized and participatory (P4) medicine meets a proactive quaternary (P4) prevention – an examination of visions and early results.
 • Vogt, Henrik; Hofmann, Bjørn Morten & Getz, Linn Okkenhaug (2016). Holistic medicalization.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31

Prosjekter