Bjørn Hofmann

Bilde av Bjørn Hofmann
English version of this page
Telefon +47-22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

 • Hofmann, Bjørn (2018). Fake facts and alternative truths in medical research. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19:4, s 1- 5 . doi: 10.1186/s12910-018-0243-z
 • Hofmann, Bjørn (2018). Teknologitemming. Om helseteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  10.  s 259 - 287

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2018). DNA-revolusjon: Persontilpassa medisin og anna bruk av genominformasjon.
 • Hofmann, Bjørn (2018). «DNA-revolusjon: Persontilpasset medisin og annen bruk av genominformasjon».
 • Hofmann, Bjørn (2018). Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.
 • Hofmann, Bjørn (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn (2018, 21. februar). Forskning på diagnoser. [Radio].  NRK Oppland Ettermiddagssendingen.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Når vi kan velge morgendagens barn.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Research ethics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31

Prosjekter